Zapraszamy na wycieczkę do Gdańska bis!!! Drukuj

 

Koło Turystyczne „SENIOR” przy WUTW.

Termin:  12 kwietnia br.

Wyjazd:  godz 8.00 z przystanku AUTO-TUR  powrót ok. 22-giej.

 

W programie :

- Europejskie Centrum Solidarności w historycznej sali BHP Stoczni.

- zwiedzanie Starówki Gdańskiej z wejściem do Kościoła Mariackiego.

 

Koszt wyjazdu dla słuchaczy WUTW  80,oo zł. dla pozostałych  osób 85,oo  .

 

W  cenie :

-wstępy do zwiedzanych obiektów  i obsługa przewodnicka, ubezpieczenie, transport.

 

Zapisy wraz z wpłatą do 10 kwietnia w sekretariacie WUTW.