Ogłoszenia
Informacja dla uczestników wycieczki "Pograniczem polsko-czeskim" Drukuj

 

Uczestników wycieczki „Pograniczem polsko-czeskim” zapraszamy do sekretariatu po nadpłaty i płyty.

 


 
Obywatelski Parlament Seniorów Drukuj

 

Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji seniorskich ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, odbył się w dniach 24-25 listopada 1993 roku w Luksemburgu. Była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów jako krajowe forum osób starszych i reprezentacja seniorów, która mogłaby wpływać na politykę państwa wobec osób starszych.

Polscy inicjatorzy

Zwołanie inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego Wieku (reprezentowane przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” i Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (liczący 500 tys. członków zrzeszonych w 2500 jednostkach: okręgach, rejonach i kołach) oraz gminne rady seniorów (powstające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, mające charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny).

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, a honorowego patronatu nad OPS udzielił Marszałek Sejmu. Wsparcie organizacyjne zapewnia Kancelaria Sejmu.

Cele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Inauguracyjny OPS będzie stanowić ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.

Założonymi przez inicjatorów priorytetami OPS będą: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Środowiska inicjatywne za niezbędne uważają stałe monitorowanie sytuacji osób starszych, z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i ekonomicznych.

Inauguracyjny OPS na pierwszym posiedzeniu przyjmie regulamin działania, ukształtuje swoje władze i powoła komisje problemowe.

Zgodnie z wytycznymi „Uniwersytet Trzeciego Wieku może wskazać jednego delegata tj. prezesa UTW (kierownika UTW) lub inną osobę wskazaną przez organ statutowy lub podmiot prowadzący.” Na spotkani Zarządu Rady Studentów WUTW na przedstawiciela naszego Uniwersytetu został wybrany pan Andrzej Ossowski. Przedstawicielką Włocławskiej Rady Seniorów została pani Izabela Drozd. 
ZAPRASZAMY DO KŁÓBKI Drukuj

 

Termin: 23 października /piątek/ 2015r.

 

Wyjazd: godzina 10,oo z przystanku AUTO-TUR ul. Okrzei

Organizator: Koło Turystyczne „ SENIOR” przy WUTW

Cena: 15,oo zł./przejazd. wstęp do Dworu, ubezpieczenie/

 

Program  wycieczki:

- Kościół pw  św. Prokopa   i  cmentarz  w Kłóbce,

- Dwór  Orpiszewskich,

- Drewniany Kościółek pw św. Marka  w  Nakonowie.

 

W  Skansenie przerwa na  herbatę. Program może ulec  zmianie z  przyczyn obiektywnych.

Powrót do  Włocławka ok.  17-tej.

 


 
II WŁOCŁAWSKI TARG Z DARAMI LATA Drukuj

 

II WŁOCŁAWSKI TARG Z DARAMI LATA

W dniu 27 września br., w godz. 10.00-14.00, na placu znajdującym się obok Muzeum Etnograficznego we Włocławku przy ul. Bulwary odbędzie się II Włocławski targ z darami lata pt. „Na jesieni świat się mieni”.

Celem imprezy jest promocja dawnych smaków, produktów regionalnych przygotowanych w oparciu o rodzime surowce, tradycyjnej kuchni ludowej, wyrobów ekologicznych, domowych przetworów i wypieków. Stoiska przygotowane zostaną przez Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa ekologiczne, wytwórców produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrodzonych na różnych konkursach kulinarnych.

Odwiedzający targ będą mieli okazję spróbować i zakupić m.in. wędliny wykonane tradycyjnymi metodami, wyroby z gęsi, sery z mleka krowiego i koziego, przetwory owocowe i warzywne – powidła, soki, miody oraz kawy, piwa, musztardy, oleje, octy. W ofercie wystawców znajdą się również gotowe potrawy, m.in. pierogi z różnymi nadzieniami, zupy, bigosy, kluski ziemniaczane, chleby, ciasta i wiele innych.

W tradycyjnej kuchni ludowej ważne miejsce zajmowały dania i przetwory z dyni, dlatego dla chętnych przygotowane zostaną „babcine” przepisy na potrawy z niej.

Oprócz zakupów spotkanie będzie również dobrą okazją do poznania lub przypomnienia zapomnianych już często smaków i produktów z dawnej kuchni.

Targ odbędzie się bez względu na pogodę. 
Wstęp wolny. ZapraszamyW Muzeum Etnograficznym, w godz. od 10.00 do 15.00, udostępnione będą wystawy: „Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej przełomu XIX i XX w.” oraz „Nie tylko chusty. Tradycje ludowych okryć kobiecych”. Wstęp: bilet normalny - 7 zł, ulgowy - 5 zł, bilet rodzinny - 20 zł (opłata rodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia, do 6 osób włącznie), wstęp bezpłatny – dzieci do 7 lat oraz wyjątkowo w tym dniu osoby powyżej 60 roku życia. Więcej informacji na stronie: www.muzeum.wloclawek.pl

 


 
Zapraszamy na zajęcia z JOGI Drukuj

HATHA JOGA będąca częścią większego systemu, obejmuje ćwiczenia ciała - asany, ćwiczenia oddechowe - pranajamy i techniki oczyszczania ciała. Regularna praktyka ma niezwykle korzystny wpływ zarówno na ciało jak i psychikę. Ćwiczenia jogi zalecane są dla osób w każdym wieku, zdrowych a także jako uzupełnienie terapii wielu chorób. Są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu poprawiają kondycję, samopoczucie i równowagę.

Zajęcia będą prowadzone w JOGA CENTRUM przez panią Ewę Falkowską instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha Joga.

Termin zajęć: środa
Godziny zajęć – 9:30 – 11:00
Miejsce zajęć : Joga Centrum ul. POW 5
Ilość godzin: 20 godzin lekcyjnych (2x45 minut)

Koszt: 140 złotych przy grupie minimum 10 osób.

 


 

 
Piknik Osada Popowo Drukuj

 

 

 

Koszt zaproszenia 20 złotych.


Szczegółowych informacji udziela pani Elżbieta Wesołowska tel. kont. 662011048.


Bezpłatny dojazd do „Osady Popowo” 
o godzinie 13:00 z przystanku Auto Tur przy ulicy Okrzei.
 
Wolne miejsca na wycieczkę "Pograniczem Polsko- Czeskim" Drukuj

 

Uprzejmie informujemy że jest jeszcze pięć wolnych  miejsc

na  wycieczkę "Pograniczem Polsko - Czeskim" w  dniach 7-12.09.15r.

Osoby zainteresowane są proszone o  kontakt tel. 602 473 334 Teresa Fortuna.

 


 
Pierwsze posiedzenie Włocławskiej Rady Seniorów Drukuj

 

W dniu 15.07.15r. odbyło się pierwsze posiedzenie Włocławskiej Rady Seniorów.

12 przedstawicieli Rady, z rąk pana Prezydenta dr Marka Wojtkowskiego otrzymało, potwierdzenie,
o powołaniu ich na funkcję Radnych Włocławskiej Rady Senioralnej I Kadencji.

Nasz Uniwersytet reprezentowany jest przez  panią  Izabelę Drozd i pana Stanisława Golasińskiego.

Pierwsze posiedzenie, do momentu wyboru przewodniczącego Rady, prowadziła słuchaczka naszego Uniwersytetu, koleżanka Danuta Lewandowska, która w Radzie będzie działała z ramienia  Rady Miasta.
W trakcie posiedzenia przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego,  został  nim pan Henryk Lewandowski, zaś wiceprzewodniczącymi : Izabela Drozd i Zofia Krukowska. 
AKTYWNOŚĆ WŁOCŁAWSKICH SENIORÓW - projekt Urzędu Miasta Włocławek. Drukuj

Zapraszamy do udziału w projekcie.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt osobisty
w sekretariacie WUTW przy ulicy Nowomiejskiej 25.


W sekretariacie WUTW i ODDZ znajdują się oświadczenia
o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach.


Ostateczny termin mija 11 września 2015r. Ilość miejsc ograniczona.


Projekt jest skierowany
do wszystkich mieszkańców miasta Włocławek, którzy ukończyli 55 lat.

 

AKTYWNOŚĆ WŁOCŁAWSKICH SENIORÓW

 

Wspólny projekt Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku.

Projekt zakłada udział seniorów (osoby w wieku 55+) w specjalnych zajęciach mających na celu pobudzanie aktywności seniorów. W ramach projektu przewiduje się realizację różnorodnych zajęć, w tym m.in.:

-   zajęć z dziedziny kultury i sztuki, mających na celu zdobycie nowej wiedzy
i umiejętności oraz rozwijanie pasji i zainteresowań,

-   zajęć sportowo-rekreacyjnych, promujących dbanie o własne zdrowie oraz poprawiających kondycję i sprawność fizyczną, a także wyrabiających i utrwalających nawyk regularnego wysiłku fizycznego,

-   zajęć relaksacyjnych (np. w formie tańca, itp.), poprawiających samopoczucie oraz kondycję psychofizyczną uczestników projektu oraz promujących dbanie o własne zdrowie.

Adresaci:

Mieszkańcy Włocławka w wieku 55+, nieposiadający przeciwwskazań medycznych do regularnego wysiłku fizycznego (na podstawie pisemnego oświadczenia uczestnika lub zaświadczenia lekarskiego).

 

PEŁNA INFORMACJA O PROJEKCIE

 


 
Konkurs plastyczny „Kolorowy trzeci wiek” Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

  
Życzenia wakacyjne - dyrekcja CKZIU Drukuj


 
Życzenia wakacyjne Drukuj

 


 
Ogłoszenia Drukuj

  • Sekretariat rozpoczyna pracę od 14 września.
  • Informacje o zajęciach i naborze we wrześniu na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.
  • Prosimy o dostarczenie indeksów do sekretariatu w celu dokonania wpisów na
    kolejny semestr.

 

 


 
Jesteśmy na Facebook-u ! Drukuj

 

 

Jeszcze przed wakacjami udało się uruchomić nowe „medium” z informacjami dla studentów naszego Uniwersytetu.

Organizatorem strony jest koleżanka Elżbieta Wesołowska.

Zapraszamy.


Nasz FACEBOOK

 


 

 
"Śpiewogranie na polanie" Drukuj

 


 

 
Rozstrzygnięcie konkursu projektu okładki - zaproszenia na uroczystoś zakończenia roku akademickiego 2014/2015 Drukuj

W dniu 25.05.2015 roku zakończono przyjmowanie prac konkursowych w wersji elektronicznej dotyczących projektu okładki - zaproszenia na uroczystość związaną z zakończeniem roku akademickiego 2014/2015.

Do konkursu  przystąpili słuchacze naszego Uniwersytetu uczęszczający na zajęcia z grafiki komputerowej  z dwóch  grup:  wtorkowej i czwartkowej. Zajęcia prowadzi pan Kamil Zapała.

Nadesłano 17 prac. Komisja jednogłośnie przyznała pierwsze miejsce przedstawicielce grupy wtorkowej pani Jadwidze Teresie Zdulskiej i to jej praca będzie wykorzystana do przygotowania zaproszeń na naszą uroczystość.

Zwycięscy składamy serdeczne gratulacje.

 

 

 


 
Zapraszamy do Łodzi na Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła Drukuj

 

Organizator : Koło  Turystyczne SENIOR” przy  WUTW

Termin : 10  pażdziernika  2015r.

Wyjazd : 10.X .2015r. godz. 13,oo przystanek AUTO_TUR.

Powrót : ok. godz. 24-tej.

 

 

W programie :

- zwiedzanie  Muzeum Przyrodniczego  UŁ.

- zwiedzanie  Muzeum Kinematografii.

- udział w Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła.

Koszt  dla  słuchaczy WUTW    35,oo zł. pozostali   40,oo zł.

W  cenie : przejazd  autokarem, bilety wstępu do  muzeum, ubezpieczenie.

Zapisy w  Sekretariacie  WUTW  do  15 czerwca br. 
Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2014/2015 oraz IX Piknik Seniora Drukuj

 


 

 
WYBORY DO WŁOCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW Drukuj

 

Rada Miasta Włocławek uchwaliła powołanie Włocławskiej Rady Seniorów. Rada pełni funkcje konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. Zgodnie ze Statutem Włocławskiej Rady Seniorów Uniwersytety Trzeciego Wieku działające na terenie miasta Włocławek wskazują w sumie 4 osoby wchodzące w jej skład. „Działalność Rady będzie sprzyjać umacnianiu międzypokoleniowych więzi społecznych, dialogu i zrozumienia między pokoleniami. Ułatwi władzom miasta prowadzenie działań prowadzenie działań na rzecz seniorów zbieżnych z ich oczekiwaniami i potrzebami. (…)”

13 maja 2015 r. studenci naszego Uniwersytetu podczas spotkania wyborczego, wybrali 2 przedstawicieli do Włocławskiej Rady Seniorów. Z pięciu zgłoszonych kandydatów największą ilość głosów uzyskali: pani Izabela Drozd i pan Stanisław Golasiński.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 


 
30 Maja 2015 - I Ogólnopolska Noc Bibliotek 2015 Drukuj

30 Maja 2015 - I Ogólnopolska Noc Bibliotek 2015

Noc w Bibliotece PWSZ we Włocławku

30 maja 2015 w godz. 19.00-23.00

ul. Mechaników 3

 

Biblioteka PWSZ zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich miłośników książek i gier planszowych do odwiedzin w sobotni wieczór. Wspólne spotkanie to okazja do zawarcia nowych znajomości, integracji i dobrej zabawy.

W planie:

19.00 - inicjacja akcji  poprzez czytanie „Lokomotywy” J. Tuwima  przez wszystkich zebranych –  wspólny element Nocy Bibliotek 2015 w całym kraju

19.30 – prelekcja połączona z dyskusją pt. „Potomkowie Białej Królowej – dalsze losy bohaterów powieści Philippy Gregory” - prowadząca mgr Joanna Lewandowska, nauczyciel akademicki

21.00 – 23.00 -  wieczór z grami planszowymi - na granie w gry planszowe nigdy nie jest za późno, przyjdź i przekonaj się sam

23.00 - loteria z nagrodami

Dodatkowo:

Kafejka internetowa dla dzieci i dorosłych

Czytam bo lubię – wymiana książek między uczestnikami wieczoru

Przeczytałeś książkę i chcesz ją przekazać innemu czytelnikowi? Przyjdź do biblioteki wraz z książką - w zamian będziesz mógł zabrać inną lekturę do domu. Ważne:

w  naszej akcji nie chodzi o pozbycie się starych książek, ale o przekazanie ciekawych propozycji innym osobom. Wymieniajmy się książkami, jakie sami chętnie zabralibyśmy do domu.

Słodki poczęstunek

Oraz:

Amnestia dla czytelników – dawno, dawno temu wypożyczyłeś książki z naszej biblioteki, czas mija, a książki nadal leżą na Twojej półce?  Noc Bibliotek to idealny moment na zwrot książek i uniknięcie kary. Skorzystaj z amnestii i odwiedź nas 30 maja od godz. 19.00.

 

 


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 11