"Wieści z Jesieni..."
Drukuj

„Wieści z Jesieni...” to pismo wewnętrzne Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zespół redakcyjny tworzą: Anna Koprowicz - redaktor naczelny, Krystyna Michałowska - sekretarz, Izabela Drozd, Teresa Fortuna, Jolanta Groszewska, Kazimiera Kopaczewska, Halina Seklecka, Zbigniew Suszyński. Opracowaniem graficznym i składem komputerowym zajmuje się Zbigniew Suszyński.

 

Dotychczasowe wydania "Wieści z Jesieni..."

Nr 0/2007 Nr 1/2007 Nr 2/2007
Nr 0/2007 Nr 1/2007 Nr 2/2007
Nr 3/2007 Nr 1(5)/2008 Nr 2(6)/2008
Nr 3/2007 Nr 1(5)/2008
Do pobrania: s.1, s.2, s.3, s.4
Nr 2(6)/2008
Nr 3(7)/2008 Nr 4(8)/2008 Nr 5(9)/2008
Nr 3(7)/2008 Nr 4(8)/2008
Do pobrania: s.1, s.2, s.3, s.4
Nr 5(9)/2008
Do pobrania: s.1, s.2, s.3, s.4
Nr 6(10)/2008 Nr 7(11)/2008 Nr 8(12)/2008
Nr 6(10)/2008 Nr 7(11)/2008 Nr 8(12)/2008
Nr 2(14)/2009 Nr 2(6)/2008 Dodatek
Nr 2(14)/2009
Do pobrania: s.1, s.2, s.3, s.4
Nr 2(6)/2008 Dodatek
Do pobrania: s.1, s.2

 

Numery, przeznaczone do pobrania, opublikowane zostały w formacie PDF. Do odczytu plików może posłużyć program Adobe Reader.