Deklaracja dostępności Drukuj

Deklaracja dostępności WUTW w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Twardzik-Pawłowska.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 54 232 99 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Zielony Rynek 11/13,87-800 Włocławek
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 54 414 40 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

Wioletta Rojkowska tel. 530-729-146

 

 

Dostępność architektoniczna

Nowomiejska 25

 1. Szkoła posiada budynek wspólny z Zespołem Szkół Budowlanych oraz trzy inne oznakowane budynki: A,B,C. Do budynków szkoły prowadzą wejścia znajdujące się od ulicy Nowomiejskiej. Do wszystkich budynków prowadzą schody, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem wspólnym z Zespołem Szkół Budowlanych znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku wspólnym na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Pozostałe budynki są na poziomie parterowym. Budynki nie posiadają wind.
 5. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.