Wykład „Od Marcina Lutra - do Ludwika Bauera” Drukuj
Uniwersytet - Kronika wydarzeń

W dniu 28 października br., liczna grupa słuchaczy Naszego Uniwersytetu wysłuchała bardzo ciekawego wykładu Pastora Michała Walukiewicza w kościele ewangelickim - pt. „Od Marcina Lutra do Ludwika Bauera.”

Data wykładu zbiegła się ze 132 rocznicą poświęcenia świątyni ewangelickiej we Włocławku oraz rocznicą reformacji - wielkiej zmiany w kościele katolickim, będącej zaczątkiem powstania wiary ewangelickiej.

Uczestnicy wykładu poznali historię powstania wiary ewangelickiej, poprzez zachodzące w niej zmiany po sytuację obecną. Na początku szesnastego stulecia, zmiany zapoczątkował zakonnik Marcin Luter, wyrażając swoją dezaprobatę do poczynań najwyższych władz kościelnych, którą zawarł w 95-ciu tezach. Wypisał w nich różnice pomiędzy treścią ewangelii, a dowolną jej interpretacją przez hierarchów kościoła katolickiego w zależności od potrzeb i okoliczności. Takie działanie spowodowało obłożenie Lutra bullą klątwy i usunięcie z kościoła. Nie zmieniło to jednak jego poglądów, zyskiwał coraz więcej zwolenników, a ci pomogli mu ukryć się przed zgładzeniem. Na banicji Luter przetłumaczył biblię na j. niemiecki przez co niejako stworzył podstawy języka niemieckiego. W roku 1530 na Sejmie w Augsburgu po raz pierwszy zwolennicy Lutra i jego nowej nauki otwarcie zaprezentowali zbiór poglądów m.in. święta, zwyczaje, poglądy, dogmaty. Wydarzenie to nazwano Wyznaniem z Augsburga a było ono tak ważne, że dzisiaj w nazwie kościoła ewangelickiego jest element „Augsburski”. Pierwsi ewangelicy jak i inni „innowiercy” zaczęli osiedlać się we Włocławku po drugim rozbiorze Polski. Napływali z północnego zachodu; na początku byli to kupcy zbożowi, a następnie rzemieślnicy różnych zawodów, co sprawiło, że miasto zaczęło się stopniowo rozrastać. Pośród napływającej ludności byli też kupcy a pośród nich najwybitniejszy - Ludwik Bauer. Choć z pochodzenia był Niemcem, czuł się Polakiem. Człowiek instytucja, właściciel wielu fabryk, działacz społeczny i gospodarczy. Z jego inicjatywy powstała we Włocławku m.in. szkoła handlowa, w okresie pierwszej wojny światowej Burmistrz a następnie Nadburmistrz Włocławka, honorowy obywatel Włocławka odznaczony najwyższym Polski odznaczeniem Orderem Polonia Restituta.

Po wykładzie słuchacze przeszli do lapidarium, gdzie zgromadzono pamiątki po ewangelikach zamieszkujących we Włocławku i okolicach.

Bogumił Wieszczak