II Turniej Brydżowy Drukuj

 

Turniej brydżowy. 11 marca rozpoczął się II Turniej Brydżowy studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W rozgrywkach uczestniczy 14 graczy. Uczestnicy Turnieju tworzą stałe pary. Dana para rozgrywa po dwa robry z  każdą z pozostałych par. Suma punktów z całego turnieju wyłoni najlepsze pary.

GALERIA ZDJĘĆ