IV Spotkanie Rocznicowe WTG Gniezno
Autor: Izabela Drozd   

6 listopada 2010 r. grupa genealogów z Włocławka wybrała się do Gniezna na IV Rocznicowe Spotkanie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na takich właśnie spotkaniach widać, że genealodzy to wielka rodzina. Wiele obecnych osób zna się jedynie z forów internetowych i niejednokrotnie przy spotkaniach „oko w oko” następuje chwila zwątpienia – „czy to ta sama osoba, którą znam z Internetu??”. Podczas takich spotkań wymieniamy się doświadczeniami, prosimy o pomoc w szukaniu naszych krewnych, oferując w zamian nasze wsparcie w poszukiwaniach w Archiwum Państwowym czy Kościelnym.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy minutą ciszy, aby uczcić pamięć zmarłego 02 lutego długoletniego dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie ks. kan. Mariana Aleksandrowicza, cenionego historyka i archiwisty, autora wielu opracowań w zakresie historii Kościoła.

Pierwszym prelegentem na spotkaniu był Andrzej Jakubowski, który zapoznał zebranych z życiem i działalnością społeczną ks. Piotra Wawrzyniaka.

Ks. Piotr Wawrzyniak urodził się 30 stycznia 1849 r. w Wyrzece niedaleko Śremu. Jego matka będąc jeszcze w ciąży, ślubowała w sanktuarium w Górce Duchowej, że jeżeli urodzi syna to odda go do stanu kapłańskiego. Obietnica matki została spełniona, ks. Wawrzyniak po zdaniu w 1867 roku matury wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu i 1868 roku przyjął niższe świecenia, a następnie przeszedł do Gniezna i w 1872 roku ukończył tutejsze seminarium. Po przyjęciu świeceń kapłańskich pierwszą swoją pracę duszpasterską rozpoczął w Śremie. W 1896 roku został szambelanem papieskim, a następnie prałatem. To dzięki niemu w Śremie został odbudowany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wybudowana wikarówka i sprowadzone siostry elżbietanki. Ks. Piotr po 26 latach przeniesiony został do Mogilna na stanowisko proboszcza parafii św. Jakuba i kościoła przyklasztornego św. Jana. Tu przystąpił do odbudowy obydwu kościołów, rozbudowania plebanii i wybudowania kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego.

Prócz sprawowania posługi duszpasterskiej był także wielkim społecznikiem. Stał na czele Towarzystwa Przemysłowego św. Wojciech w Śremie, był patronem Związku Spółek Zarobkowych, założył bibliotekę, która była oddziałem Towarzystwa Oświaty Ludowej. Kierował również Drukarnią i Księgarnią św. Wojciecha w Poznaniu, istniejącą zresztą do dnia dzisiejszego. W latach 1893-1899 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa ku Upiększaniu Miasta. Angażując się w działalność polityczną był też posłem do sejmu pruskiego. W 1909 roku powołał spółkę Towarzystwo Domu Zdrowia dla Kapłanów Katolickich w Zakopanem, gdzie nabył budynek z ogrodem zwany „Księżówką”, istniejący do dziś. Ks. Wawrzyniak zmarł nagle w Poznaniu 09 listopada 1910 roku i pochowany został w swoim ukochanym Mogilnie. W postać ks. Piotra Wawrzyniaka w filmie historycznym „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, wyprodukowanym w latach 1979-1981, ukazującym walkę Polaków z germanizacją w Wielkopolsce w latach 1815-1918, wcielił się Piotr Machalica.

Następna prelekcja wygłoszona przez p. Izabelę Skierską dotyczyła „Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu”. Słownik opisuje rekonstrukcję sieci osadniczej w średniowieczu, dokonaną przez Karola Buczka. Zawiera: lokalizacje miejscowości, fotografie topograficzne, sprawy własnościowe, informacje na temat prawa niemieckiego i lokacji, dzieje kościelne oraz odnosi się do ważnych wydarzeń i wybitnych osób pochodzących z danej miejscowości, przekazów źródłowych oraz źródeł archeologicznych i architektonicznych. Więcej informacji na temat słownika można zdobyć na stronie: www.slownik.ihpan.edu.pl.

Po tych dwóch prelekcjach mieliśmy przerwę na kawę. To są chwile, kiedy możemy przywitać się z naszymi kolegami, spytać czy może przyjadą do archiwów włocławskich, albo prosić o poszukanie w ich archiwach dokumentów dotyczących naszych przodków.

Ostatnia prelekcja poprowadzona przez Łukasza Bieleckiego dotyczyła indeksowania małżeństw w dawnej Prowincji Poznańskiej w latach 1820 -1889. To przedsięwzięcie nosi nazwę „Projekt Poznań” i funkcjonuje od 2000 roku. Jego celem jest zindeksowanie małżeństw z terenu Wielkopolski w granicach dawnej pruskiej Prowincji Poznańskiej nazywanej zazwyczaj Wielkim Księstwem Poznańskim. Z bazy tej posiadającej 537004 małżeństw korzystają przy pomocy wyszukiwarki nie tylko genealodzy krajowi, lecz także Polonia zagraniczna szukająca miejsca pochodzenia swoich przodków.

I tak w bardzo ciepłej atmosferze dobiegała do końca część oficjalna. Prezes WTG Wojciech Jędraszewski pokazał nam jeszcze kilka slajdów przedstawiających naszych kolegów genealogów, do których dopisano zabawne komentarze. Niestety ostatniego punktu naszego spotkania, czyli występu grupy baletowej w programie „Niekoniecznie genealogicznym” nie zdołałyśmy zobaczyć, ponieważ połączenie z Gnieznem jest bardzo kiepskie i po angielsku musiałyśmy opuścić naszą wspaniałą rodzinkę, żeby zdążyć na autobus. Przez rok będziemy znowu tylko na forach genealogicznych, żeby 06 listopada 2011 obchodzić piąte urodziny WTG.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6
Zdjęcie 7 Zdjęcie 8 Zdjęcie 9