Biogramy Drukuj
Autor: Krystyna Michałowska   

Genealogia to nałóg. Każdy genealog jest detektywem, tropi, spisuje zeznania, gromadzi dokumenty. Zbierając informacje o naszych przodkach nie tylko zapisujemy je przy pomocy drzewa genealogicznego, ale również opracowujemy dla każdej osoby biogram. Praca nad takimi biogramami była tematem spotkania zorganizowanego w dniu 21 listopada 2010 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej.

Jak powstają biogramy?

Włocławskie Archiwum Państwowe w tym roku obchodzi sześćdziesiątą rocznicę istnienia. Z tej okazji 21 listopada b.r. w MBP przy ul. Warszawskiej zostało zorganizowane spotkanie z dyrektorem Archiwum Państwowego we Włocławku dr Tomaszem Dzikim. Uczestniczyła w nim także grupa miłośników genealogii WUTW. Tematem spotkania było tworzenie biogramów. Można utworzyć biogram jednej lub kilku znanych, wybitnych osób. Tworzą je historycy zawodowi, którzy wprowadzają „suche” fakty z życia osoby. (Takie biogramy często spotykamy w „Gazecie Kujawskiej” w rubryce „Biografie niepospolite”). My też możemy tworzyć biogramy swoich przodków, jednak musimy uważać, aby informacje mało istotne nie zaciemniły prawdziwego obrazu życia naszych bliższych i dalszych krewnych.

Co powinien zawierać biogram?

  • skrajne daty (urodzenia i śmierci),
  • rodzina (chronologiczna prezentacja wszystkich członków rodziny),
  • miejsce urodzenia, zawód,
  • pochodzenie społeczne (można szukać w aktach gmin, w księgach ludności stałej lub niestałej),
  • wykształcenie, aktywność zawodowa i społeczna (materiał można znaleźć w aktach zgromadzeń rzemieślniczych, gmin lub władz państwowych, aktach władz gubernialnych, w dokumentach zarządów cywilnych działających przy kościołach).

Bogatym źródłem informacji są: „Akta notarialne…”, „Hipoteka” (opis dóbr, załączniki), „Inwentarze po zmarłych” (są w nich opisy nieruchomości).
Obecnie możemy korzystać z zasobów Archiwum Państwowego we Włocławku, Archiwum Diecezjalnego (włocławska Katedra), internetowej bazy danych „Sezam” czy zbioru cyfrowego bibliotek cyfrowych .
Szukając informacji należy znać podział administracyjny w danym okresie (w roku 1815 i po 1867 nastąpiły zmiany powiatów). Tyle ciekawostek dowiedzieliśmy się z wykładu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie www.biblioteka.wloclawek.pl