Pamięci dr Piotra Bokoty Drukuj

Piotr Bokota urodził się w 1960 r. w Wałczu. Dzieciństwo i pierwsze lata młodości spędził w Chełmnie gdzie ukończył liceum ogólnokształcące. W 1986 r. ukończył studia wyższe w zakresie historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1986-2001 był pracownikiem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W okresie tym prowadził Dział Numizmatyczny. Przez wiele lat pełnił funkcje Przewodniczącego KZ „Solidarność” pracowników muzeum.

Po zakończeniu pracy w muzeum podjął działalność pedagogiczną m.in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W 2003 r. obronił doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Był wieloletnim członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Piotr Bokota był autorem imponującej liczby opracowań naukowych poświęconych historii regionu. Ostatnia, niedokończona praca dotycząca historii dóbr ziemskich w Kłóbce realizowana była dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Piotr Bokota zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 7 września 2011 r. W naszej pamięci pozostanie jako wybitny historyk i znakomity kolega obdarzony niezwykłą kulturą osobistą, wielką wrażliwością i wrodzoną życzliwością dla wszystkich.