Konferencja genealogiczna w Toruniu Drukuj

Tekst: Krystyna Michałowska

Grupa włocławskich genealogów z Koła Genealogicznego, działającego przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (koleżanki: Bożena Ciupalska, Izabela Drozd, Irena Kaczmarek, Krystyna Michałowska), uczestniczyła 27 maja 2014 roku w konferencji, zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.

Spotkanie odbyło się w Toruńskim Muzeum Okręgowym i poświęcone było realizacji projektu unijnego: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Otwarcia obrad dokonał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak. Następnie pracownicy AP Toruń i AP Bydgoszcz omówili założenia i etapy realizacji projektu.

Zasadnicze zadania projektu to: digitalizacja i indeksacja zasobów metrykalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Początkujący poszukiwacze swoich korzeni skupiają się jedynie na metrykalnych aktach genealogicznych. Cennym źródłem dokładniejszych informacji są akta pozametrykalne. Należą do nich: księgi pogrzebowe - rachunki kościelne, ewidencje mieszkańców przedstawione w cechach i bractwach, księgi osób, którym przysługiwało prawo miejskie, „lista dusz” - od 1810 roku obowiązywało rozporządzenie zapisu ludności, księgi adresowe, listy wyborców (do samorządów, władz gminy, sejmu, senatu), wykaz mieszkańców - sprawy obywatelskie, wykazy wpisów na listy narodowe, wykazy gmin wyznaniowych, wykazy do celów podatkowych, akta katastratów, Akta Komisji Regionalnych, akta hipoteczne i notarialne, hipoteki powiatowe i guberialne.

Uzyskane informacje, podane przez pracowników naukowych uniwersytetów: toruńskiego i warszawskiego, zapewne pomogą nam w zdobyciu jak największej wiedzy o życiu naszych przodków.