„Archiwa w Internecie” Drukuj

 

2 czerwca 2015 roku AP w Toruniu zorganizowało konferencję podsumowującą projekt: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” Celem projektu było stworzenie większej dostępności do samodzielnego oglądania zeskanowanych dokumentów (3600000 stron z archiwum bydgoskiego i toruńskiego). Zakres projektu: Akta urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1910, Akta parafii rzymsko-katolickich z lat 1808-1910, Księgi meldunkowe od 1837 roku. Zrealizowany projekt ułatwi wszystkim zajmującym się genealogią, zarówno w kraju jak i za granicą, dostęp do dokumentów stanowiących podstawę do badań nad historią rodzin. Wśród uczestników spotkania były także przedstawicielki naszego koła genealogicznego: kol. Bożena Ciupalska i Krystyna Michałowska. W naszej obecności został otworzony portal „Genealogia w archiwach”( prezentacja portalu na www.genealogiawarchiwach.pl). Prowadzący konferencję p. Bolesław Rassalski z AP Bydgoszcz krok po kroku wyjaśniał uczestnikom obsługę aplikacji. Kolejny temat, który także bardzo nas zainteresował, to: „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w innych zbiorach”. Pan Stanisław Błażejewski z AP Bydgoszcz poinformował zainteresowanych o możliwości dotarcia do poszukiwanych dokumentów w różnych archiwach zarówno państwowych jak i diecezjalnych: w Pelplinie, Płocku, Poznaniu, Toruniu, Inowrocławiu i Koninie(par. Błenna, Izbica i Modzerowo). Ponadto można odnaleźć wiele informacji w dokumentach innych wyznań. Teraz już bez problemów możemy rozpocząć albo kontynuować poszukiwania swoich przodków.

 

GALERIA Z KONFERENCJI

 

Krystyna Michałowska