Drukuj

Włocławek, 4 kwietnia 2010 roku

PAMIĘCI HELENY CIEŚLAK

Dnia 2 kwietnia 2011 roku, w wieku 75 lat, odeszła od nas - żyjących, Helena Cieślak.

Tak zaangażowanego drugiego człowieka w to, co robiła, trudno będzie znaleźć. Helena robiła bardzo wiele społecznie, co najmniej od kilkudziesięciu lat, jeśli nie od zawsze. Będąc z wykształcenia i praktyki nauczycielem geografii, była aktywna w wielu społecznych organizacjach. Główną z tych organizacji było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie zaangażowanie na rzecz naszego Towarzystwa uhonorowane zostało przyznaniem jej Honorowego Członkostwa. Uprawnienia przewodnickie uzyskała już w 1975 roku, a od 1981 roku była (jakby etatowym) wiceprezesem Zarządu.

Zasługą koleżanki Helenki było zaistnienie naszego Koła „SENIOR”, gdzie to właśnie dzięki niej uaktywniło się turystycznie wielu z nas. Głównym kierunkiem preferowanym przez Helenę Cieślak była turystyka piesza i autokarowa i właśnie tu, my studenci trzeciego wieku, oprócz uczestnictwa w rajdach i wycieczkach uzyskaliśmy wiele PTTK-skich odznak turystyki kwalifikowanej. Ot, choćby ostatnio, w związku z 103 rocznicą istnienia naszego włocławskiego oddziału, przyznano nam wiele odznak i dyplomów. W tym miejscu składamy deklarację, my członkowie Koła PTTK „SENIOR”, że będziemy kontynuować rozpoczęte przez Helenkę dzieło poznawania regionu kujawsko-dobrzyńskiego i całej Polski.

Z tego, co jest nam wiadomo, Helena angażowała się nie tylko „u nas”. Również mobilizowała młodzież szkolną do poznawania Polski. Dowodem na to jest uczestnictwo Heleny Cieślak (jako organizatora i członka jury) i młodzieży m.in. w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Ponadto Helena Cieślak działała aktywnie w Polskim Towarzystwie Geograficznym jako członek Zarządu, w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych jako wiceprezes Zarządu O/Kujawskiego. Odznaczona: Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Jak wynika z powyższego, będzie nam, nie tylko „studentom starszakom”, brakowało tak zaangażowanej społecznie Kobiety - Włocławianki.

Żegnaj kochana Helenko.
Zarząd Koła PTTK „SENIOR”