POZNAJMY SIĘ… Drukuj

Cykl „Poniedziałkowych prelekcji”  otworzyło spotkanie Dyrekcji CKZiU i Zarządu WUTW ze studentami, którym w tym roku wręczono indeksy. Pani dyrektor, Beata Pawłowska, nakreśliła strukturę CKZiU, w ramach którego działa nasz Uniwersytet. Kierownik Kinga Twardzik-Pawłowska przedstawiła propozycje tegorocznych zajęć a pani Joanna Suwała omówiła zajęcia, które już ruszyły bądź ruszą w najbliższych dniach. Przewodnicząca, Elżbieta Wesołowska, przedstawiła Zarząd Uniwersytetu oraz panie wolontariuszki, pracujące w sekretariacie. Panie Zofia Paszkiewicz, Jadwiga Barańska oraz Grażyna Kowalewska – to trzon sekretariatu, serca naszego Uniwersytetu.

O potrzebie zorganizowania takiego spotkania niech świadczy frekwencja – sala nr 31 wypełniła się po brzegi. W spotkaniu wzięli udział nie tylko nowi studenci, ale również ci starsi stażem.

Zapraszamy na kolejne spotkania, by przy kawie i herbacie porozmawiać na interesujące nas tematy.

Elżbieta Wesołowska


Fot. Joanna Suwała