ZEBRANIE RADY STUDENTÓW Drukuj

20 listopada odbyło się zebranie Rady Studentów WUTW, w którym wzięło udział dwunastu przedstawicieli grup zajęciowych , członkowie Zarządu WUTW oraz dyrektor Beata Pawłowska. Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdań Zarządu oraz Dyrekcji za rok 2018/2019 oraz omówienie spraw bieżących.

Poruszono różne tematy, od prośby o wyciszenie pogłosu w sali językowej, poprzez omówienie popularności poszczególnych zajęć aż do budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dla zainteresowanych - protokół z zebrania dostępny jest do wglądu w sekretariacie WUTW.

 

(Elżbieta Wesołowska)

GALERIA ZDJĘĆ