Zakończenie roku akademickiego 2022 Drukuj

Dnia 23. Czerwca 2022r w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku świętowaliśmy uroczystość zakończenia roku akademickiego. Pani Dyrektor CKZiU Beata Pawłowska powitała studentów oraz zaproszonych gości: panią Domicelę Kopaczewską - Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławek, panią Elżbietę Dynarską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Włocławek oraz pana Jana Schwarza- przewodniczącego Włocławskiej Rady Seniorów.

Wszyscy goście w swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę istnienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwrócili uwagę na atmosferę wzajemnej akceptacji wśród studentów oraz życzyli udanych wakacji. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Studentów WUTW pani Anna Lewandowska-Pudlińska podsumowując całoroczną wytężoną pracę Uniwersytetu. Najbardziej aktywnym i zasłużonym studentom wręczono podziękowania i upominki.

Serdeczne podziękowania za życzliwość i wsparcie dla Uniwersytetu otrzymała odchodząca na zasłużoną emeryturę pani Dyrektor Beata Pawłowska.  Słowa podziękowania popłynęły również do pani Wicedyrektor CKZiU Kingi Twardzik - Pawłowskiej. Zespoły METRUM i SEMPRE oprawiły muzycznie uroczystość a prezentację wizualną przygotowała pani Anna Żeglicz. Na zakończenie wszyscy zajadali się pysznym tortem. Całej społeczności uniwersyteckiej dziękuję za owocną współpracę i koleżeńską atmosferę.

 

Życzę wszystkim wspaniałego wypoczynku wakacyjnego i do zobaczenia we wrześniu.

Anna Lewandowska-Pudlińska

Zdjęcia: Joanna Suwała, Jan Wenski