Relacja ze szkolenia Drukuj

Dnia  8.07.2022r w  auli CKZiU  odbyło się  wakacyjne  szkolenie  studentów  Włocławskiego Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  pod hasłem „Bezpieczna  Polska”.  Szkolenie  prowadziła pani  Wiktoria  Popkowska  z  Warszawy, współpracująca ze  stowarzyszeniem  Fidei  Defensor  pomagającym  ofiarom  przestępstw.

Bardzo przystępnie prelegentka przedstawiła przepisy  prawa  wyjaśniające, czym  jest  kradzież, włamanie, oszustwo czy rozbój. Dowiedzieliśmy  się, jakimi  metodami  przestępcy  dokonują tych  czynów, oraz jak reagować  w  podejrzanych  sytuacjach.

Otrzymaliśmy  także  adresy i numery  telefonów  do  instytucji  powołanych  do  pomocy  ofiarom  przestępstw. To  było bardzo  potrzebne  szkolenie.

 

Tekst: Anna Lewandowska-Pudlińska

Zdjęcia:  Jan  Wenski