Zakończenie Roku Akademickiego i IX Piknik Seniora Drukuj

17 czerwca 2015 w sali balowej Pałacu Bursztynowego  studenci Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na uroczystości zakończenia Roku Akademickiego. Uroczystość rozpoczęło przemówienie dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku pani Kingi Twardzik.
„ Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na przypadającej już po raz dziewiąty w historii Włocławskiego Uniwersytetu III Wieku, uroczystości zakończenia roku  akademickiego anno domini 2014/15. Z naszą uczelnią w ciągu minionych trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu dni związało swoje losy tysiąc trzystu siedemdziesięciu ośmiu studentów. Z roku na rok skupia ona coraz więcej osób, które pragną poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia, ale również chcą dzielić się swoją wiedzą, zainteresowaniami czy twórczością.  Osób, które – pamiętając słowa Seneki, że: „Trzeba żyć dla innych, aby żyć z pożytkiem dla siebie” - dzięki swym cennym inicjatywom i projektom przynoszą pożytek naszemu miastu i jego mieszkańcom(…)”
Ciepłe słowa do zebranych skierowali zaproszeni goście. Prezydent Miasta Włocławek pan dr Marek Wojtkowski podkreślił znaczenie seniorów dla całej społeczności lokalnej. W trakcie spotkania wręczono dyplomy i nagrody studentom wyróżniającym się aktywnością. Podziękowano za wsparcie okazane w trakcie minionego roku dyrekcji
i pracownikom Placówki oraz Prezesowi  Zarządu  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Radnemu  Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego  panu Jackowi Kuźniewiczowi. W części artystycznej wystąpiła grupa wokalna WUTW wraz z panem Marianem Szczepańskim oraz grupa słowno – muzyczna „Venusto” z panem Łukaszem Stępniakiem. Po części oficjalnej studenci uczestniczyli IX Pikniku Seniora. W wesołej atmosferze przy dźwiękach muzyki i licznych konkursach zakończyliśmy kolejny Rok Akademicki.

Do zobaczenia w październiku.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć:

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

IX PIKNIK SENIORA