Jubileusz 40-lecia CKZiU i 10-lecia WUTW Drukuj

20 maja 2016 roku w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku miały miejsce uroczystości związane z obchodami jubileuszowymi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Uroczystość rozpoczęła pani Kinga Twardzik Dyrektor CKZiU.


Szanowni Państwo, Pani Poseł, Panie Prezydencie, Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Dostojni Goście, Drodzy Pracownicy, Kochani Seniorzy!

Z wielkim wzruszeniem witam wszystkich Państwa, którzy przyjęli zaproszenie i zechcieli swoją obecnością uświetnić naszą uroczystość. Dzisiejsze wydarzenie ma szczególne znaczenie w życiu naszej społeczności, mamy bowiem aż dwa powody do świętowania: obchody jubileuszu czterdziestolecia istnienia Centrum oraz dziesięciolecia istnienia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cieszę się, że przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia roli gospodarza tej niezwykle ważnej dla nas uroczystości. Jak zauważył współczesny japoński prozaik Haruki Murakami:  „Lata  mijają jak ruchome piaski. Miejsce, w którym stoimy teraz, nie jest tym samym, w którym staliśmy wczoraj i będziemy stać jutro.” Przemijanie, zmienność są bowiem nieodłącznym elementem egzystencji człowieka, czego My wszyscy tu zgromadzeni, właśnie doświadczamy. Każdy jubileusz staje się okazją do wspomnień i refleksji, wywołuje wzruszenia i prowokuje do podsumowań(…)

(…)Dzisiejszy dzień to święto Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, ale nie tylko… swój okrągły jubileusz 10-lecia obchodzi także Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który przez ten czas zgromadził ponad 1430 studentów. To wspaniali ludzie, grupa zgranych i zżytych przyjaciół, którzy swoim zapałem pragną zmieniać świat na lepsze i nasze miasto na piękniejsze. Kochani studenci! Nie było mnie z wami od początku, ale spędziłam ze słuchaczami Uniwersytetu połowę jego życia, czyli ostatnich pięć lat. To aż 1825 dni, blisko 22 tysiące godzin i milion 314 tysięcy minut... Drodzy Seniorzy, dzięki Wam, każda z tych chwil była wyjątkowa i niepowtarzalna. Za co pięknie dziękuję. Podobnie, jak za to, że każdego dnia uczyłam się od Was pogody ducha, miłości do życia i szacunku do ludzi. Za Waszą aktywność, nieszablonowe pomysły, energię i zapał do działania. Zawdzięczam Wam, Kochani, ogromną dawkę życiowego optymizmu i ważną dziś dla mnie umiejętność niepoddawania się przeciwnościom losu. Obserwując Was, przebywając z Wami, rozmawiając, zrozumiałam, jak  głęboką prawdę skrywają  słowa Williama Whartona: „Szczęście to  ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.”

Kinga Twardzik


W trakcie spotkania wręczono medale i dyplomy dla osób zasłużonych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystąpiła orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych i grupa wokalna WUTW.  Po uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeniu na tort okolicznościowy.  Obchody w Teatrze rozpoczęły świętowanie jubileuszu dziesięciolecia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W sobotę słuchacze naszego Uniwersytetu spotkali się na pikniku zorganizowanym na terenie strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego. Do wspólnej zabawy zachęcała wspaniała muzyka, Goście ze Szkocji i Irlandii oraz pokaz magika. Finałem obchodów będzie piknik zorganizowany w czerwcu po zakończeniu roku akademickiego.

 

PODZIĘKOWANIA:

1. Posłanka na sejm p.Borowiak cz.1

2. Posłanka na sejm p.Borowiak cz.2

3. Kuratorium Oświaty

4. Rektor KSW

5. Zespół Szkół nr 4


Zapraszamy do galerii zdjęć:

TEATR IMPRESARYJNY

MSZA ŚWIĘTA

PIKNIK