Sanatorium w Ustroniu Drukuj

 

Zapisy  osób do Sanatorium  w Ustroniu - wraz z wpłatą  zaliczki w wys. 300,00 zł.- odbędą  się
w dniach 2-15  stycznia 2024r. w  Sekretariacie WUTW.

Do  Łeby i  Rowów w  późniejszym terminie.

Koło Turystyczne „Senior” przy WUTW