Wystawa „Zdzisław Szmidt – akwarele” Drukuj

Od 31 października 2014 roku do 4 stycznia 2015 roku
w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie
dostępna jest wystawa prac plastycznych na papierze
ciechocińskiego artysty malarza i pedagoga,
zmarłego w 2001 roku,
pt. „Zdzisław Szmidt – akwarele”.

Na wystawie prezentowanych jest 40 akwarel z ostatnich lat twórczości artysty.

Zapraszamy.

Zdzisław Szmidt urodził się 28 kwietnia 1935 r. w Ciechocinku. Z rodzinnym miastem był związany przez całe życie. Swoją edukację artystyczną rozpoczął w 1949 r. w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Jedlinie Zdroju. Po trzech latach nauki przeniósł się do Liceum Plastycznego we Wrocławiu, które ukończył w 1955 r. Studia w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych rozpoczął za namową swojego kuzyna, także artysty, Wiesława Dembskiego. Dyplom uzyskał w 1961 r. na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej oraz prof. Jacka Żuławskiego. Po powrocie do Ciechocinka podjął pracę nauczyciela. Prowadził także, społecznie, warsztaty plastyczne dla młodzieży i nieprzerwanie rozwijał własną twórczość malarską. W ognisku plastycznym, którym opiekował się w okresie 1964–1968, warsztat malarski poznawali tacy artyści, jak: Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, Bogumił Ziółkowski czy prof. Paweł Lewandowski-Palle.

Rodzinne miasto było niezwykle ważne dla Zdzisława Szmidta. Uwieczniał je w swoich pracach, był autorem herbu miasta, wykonywał projekty znaków graficznych dla miejscowych firm, plakatów, tablic pamiątkowych. Pełnił także funkcję radnego miasta w latach 1982–1990, intensywnie zajmując się kulturą i sprawami społecznymi Ciechocinka.

W latach 1961–1983 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego oraz do Oddziału Włocławskiego Okręgu Bydgoskiego. Był niezwykle aktywnym malarzem, brał udział w wielu wystawach zbiorowych, prezentował prace na ekspozycjach indywidualnych, w kraju i za granicą, był także komisarzem plenerów. Jego twórczość wielokrotnie nagradzano podczas przeglądów i konkursów.

Zdzisław Szmidt zmarł 9 maja 2001 r. w Ciechocinku, gdzie spoczął na miejscowym cmentarzu.