Pierwsze spotkanie Rady Słuchaczy w nowej kadencji Drukuj

 

29 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Słuchaczy w nowej kadencji. Porządek zebrania przewidywał kilka punktów. Najważniejsze to omówienie nowelizacji Regulaminu WUTW, zmiany w Zarządzie Uniwersytetu oraz organizacja obchodów 10 – lecia WUTW. Gościem zebrania była pani dyr. Anna Żeglicz, która zreferowała zmiany w Regulaminie WUTW oraz przedstawiła ramy programu oficjalnych obchodów 10 - lecia Uniwersytetu. Szczegóły programu są jeszcze płynne, uzależnione od wysokości funduszy oraz propozycji słuchaczy.

Nowy, obowiązujący od 22 lutego, Regulamin WUTW dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było uzupełnienie składu Zarządu. W związku z zawieszeniem swej pracy w Zarządzie przez p. Izabelę Drozd, a w rezultacie ostatecznej rezygnacji, wystąpiła konieczność uzupełnienia składu Zarządu. Dzięki nowym zapisom w Regulaminie, wprowadzonym przez Dyrektora CKZiU i zatwierdzonym Uchwałą Rady Pedagogicznej, możliwe było wybranie w głosowaniu nowego członka Zarządu, którym został p. Bogdan Bródka. Niniejszym Zarząd pracuje już w pełnym, pięcioosobowym składzie. Zapraszamy do zakładki „Rada Słuchaczy” na stronie Uniwersytetu, gdzie umieszczane są bieżące informacje o Zarządzie.

Rada Słuchaczy upoważniła Zarząd do wystosowania pisma popierającego starania pani dyrektor Kingi Twardzik o ponowną kadencję Dyrektora CKZiU. Rada w imieniu słuchaczy WUTW życzy p. dyrektor powodzenia.

Zebranie kończyło kilka komunikatów, dotyczących spraw bieżących. O wszystkie szczegóły pytajcie swoich przedstawicieli.

Protokół ze spotkania znajduje się do wglądu w sekretariacie.

(tekst Elżbieta Wesołowska)