CO SŁYCHAĆ W ZARZĄDZIE...Luty 2016 Drukuj

 

Czas szybko płynie...W lutym Zarząd spotykał się trzy razy, aby omówić najpilniejsze sprawy i zaplanować swe działania na najbliższe tygodnie. Na początku miesiąca najprzyjemniejszym tematem była organizacja „Śledzika” - ostatniej w tym karnawale zabawy tanecznej. Z perspektywy czasu, opierając się na zasłyszanych opiniach, imprezę możemy uznać za bardzo udaną.

Ponadto zajmowaliśmy się planowaniem i układaniem programu obchodów jubileuszu 10 – lecia naszego Uniwersytetu. Nasze plany są jeszcze ciągle płynne i uzależnione od możliwości finansowych, a te są jeszcze bliżej nie określone.

Od połowy stycznia Zarząd dyskutował nad sposobem rozwiązania sprawy zawieszenia przez kol. Izabelę Drozd swej działalności, jako członka Zarządu. Biorąc pod uwagę szczególny czas – rok jubileuszowy i związany z tym ogrom pracy - zdecydowaliśmy, że należy podjąć działania uzupełniające skład Zarządu do pięciu osób. Dodatkowe zapisy w Regulaminie, przygotowanie zebrania Rady Słuchaczy i uzupełnienie składu Zarządu – to zadania na ostatnie dwa tygodnie lutego. Zebranie Rady wyznaczono na 29 lutego.

Na koniec przyjemniejszy akcent – zorganizowanie spotkania wielkanocnego, czyli tradycyjnego „Jajeczka”. Zebraliśmy kilka ofert,. Na spotkaniu z Dyrekcją zatwierdziliśmy propozycję Jadłodajni Miejskiej, jako najbardziej korzystnej.

Plany na marzec – dopracowywanie gali jubileuszowej, powrót do projektu grupy kabaretowej oraz zmiany w gablocie informacyjnej.

Najbliższe spotkanie Zarządu – 07 marca 2016

(tekst Elżbieta Wesołowska i Andrzej Ossowski)