Piknik nad jeziorem Dzilno - 13.06.2011 Drukuj
Po wykładach - Koło Turystyczne

Turyści z WUTW koniec roku akademickiego 2010/2011 świętowali na pikniku nad jeziorem Dzilno. Było super - co widać na zdjęciach.

 

Udanych wakacji życzy
Zarząd Koła PTTK „SENIOR”

 
V Rajd Papieski Drukuj
Po wykładach - Koło Turystyczne

Dnia 7 czerwca 2011 roku Koło Turystyczne „SENIOR” przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z Zespołem Szkół Integracyjnych w Kruszynie przygotowało V Rajd Papieski.

Jak co roku gościny udzielił nam Dyrektor Lotniska w Kruszynie. Przewodnicząca Koła - Teresa Fortuna - przywitała przybyłych gości. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Stanisław Dybał, Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 we Włocławku - Anna Żeglicz oraz Dyrektor Szkoły z Kruszyna i Michelina wraz z liczną grupą młodzieży.

Przy akompaniamencie Antoniego Kalinowskiego i chóru „Art Novum” wszyscy odśpiewali „Barkę” i minutą ciszy uczcili pamięć Heleny Cieślak - opiekunki Koła PTTK.
Przedstawiciele seniorów i uczniowie szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze przy głazie poświęconym pamięci wizyty Jana Pawła II we Włocławku i odprawionej 20 lat temu - tj. w 1991 roku - przez niego mszy świętej na lotnisku w Kruszynie.
Młodzież z Zespołu Szkół w Kruszynie pod kierunkiem pani Eweliny Konopka, Eweliny Gulińskiej i innych nauczycieli przygotowała bardzo piękny program okolicznościowy. Wzruszająca była najmłodsza grupa, ubrana na galowo, w błękitnych chustach i z biało-żółtymi kwiatami w ręku. Powagi dodawał poczet sztandarowy szkoły w Kruszynie i grupa harcerzy.
Chór „Art Novum” wystąpił z programem, nawiązującym do treści rajdu. Okolicznościowe Dyplomy z podziękowaniami za przygotowanie części artystycznej wręczył Dyrektor CKU - Stanisław Dybał i Dyrektor WUTW - Anna Żeglicz.

Zarząd Koła „SENIOR” serdecznie dziękuje za udział w Jubileuszowym Rajdzie i wszystkim za pomoc w jego przygotowaniu.

 

Sekretarz Koła
Eugenia Sutorowska

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 
Wycieczka do Krakowa i okolic w dniach 10-13 maja 2011 roku Drukuj
Po wykładach - Koło Turystyczne

W dniach 10-13 maja 2011 roku Koło Turystyczne PTTK „SENIOR” zorganizowało dla słuchaczy naszego Uniwersytetu wycieczkę do Krakowa i okolic.

Zapraszamy do lektury relacji z wycieczki oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

 
Otwieramy coraz szerzej drzwi historii Włocławka Drukuj
Po wykładach - Koło Genealogicze
Autor: Krystyna Michałowska   

Relacja ze spotkania sympatyków genealogii przy WUTW
z panią Magdaleną Steinhagen Berestyńską w dniu 6 czerwca 2011 roku

A oto kolejna karta historii naszego grodu...

Feliks Aleksander Steinhagen, współwłaściciel Fabryki Celulozy i Papieru, „ppor. rezerwy Wojsk Polskich zmarł 12 października 1939 roku z odniesionych ran na Polu Chwały” (fragment nekrologu).

O ostatnich chwilach życia ojca mówiła jedyna Jego córka - Magdalena Steinhagen Berestyńska - 6 czerwca 2011 roku na spotkaniu w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego.

W obecnej siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego spędziła swoje dzieciństwo. Swoją wiedzę o ojcu czerpała z relacji matki i krewnych, gdyż w 1939 roku miała 4 lata.

Z opowieści pani Magdaleny Berestyńskiej dowiedzieliśmy się, że Jej ojciec był nie tylko człowiekiem wykształconym (władał czterdziestoma dialektami niemieckimi), ale osobą bardzo szanowaną przez włocławian. Jego pogrzeb przerodził się w patriotyczną manifestację nieobojętną Niemcom. Wielu uczestników pogrzebu, a wśród nich pastor, nie wróciło już do swojego domu. W swoim testamencie Feliks Steihagen prosił, aby długi wierzycieli były unieważnione. Ostatnie chwile życia to konflikt wewnętrzny. Mieszkał wśród Polaków, z nimi żył i razem z nimi walczył przeciwko Niemcom. Nie podpisał listy niemieckiej.
Prochy Feliksa Aleksandra Steinhagena spoczywają w rodzinnym grobowcu w Częstochowie na cmentarzu ewangelickim.

Książka Marii Elizy Steinhagen „Steinhagenowie. Historia ze smakiem” jest źródłem informacji o kolejnej postaci, tworzącej historię naszego miasta.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
 
Relacja z V Rajdu Niezapominajki Drukuj
Po wykładach - Koło Turystyczne
Autor: Teresa Fortuna   

Członkowie Koła „SENIOR” sezon turystyczny rozpoczęli 16 maja 2011 roku „V Rajdem Niezapominajki”. Czternastu piechurów wędrowało duktami leśnymi od szpitala do Wieńca Zdroju.

W miejscu mordu Polaków w 1945 roku kolega Czesław Kuliński przypomniał historię. Modlitwą wspomnieliśmy założycielkę Koła - koleżankę Helenę Cieślak. W zadumie i ciszy zapłonęły znicze. Pokłoniliśmy się również przy obelisku - pamiątce tamtych czasów.
Wiosna w lesie jest przepiękna, śpiewy ptaków, szum drzew i zapachy... Pełni zachwytu doszliśmy do Wieńca Zdroju.

W Pijalni Wód gasiliśmy pragnienie i zmęczenie. Czas na rozstanie. Część piechotką w drogę powrotną, część autobusem. Było miło. Do zobaczenia na Rajdzie Papieskim.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rajdu.

 
Drukuj
Po wykładach - Koło Turystyczne

Włocławek, 4 kwietnia 2010 roku

PAMIĘCI HELENY CIEŚLAK

Dnia 2 kwietnia 2011 roku, w wieku 75 lat, odeszła od nas - żyjących, Helena Cieślak.

Tak zaangażowanego drugiego człowieka w to, co robiła, trudno będzie znaleźć. Helena robiła bardzo wiele społecznie, co najmniej od kilkudziesięciu lat, jeśli nie od zawsze. Będąc z wykształcenia i praktyki nauczycielem geografii, była aktywna w wielu społecznych organizacjach. Główną z tych organizacji było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie zaangażowanie na rzecz naszego Towarzystwa uhonorowane zostało przyznaniem jej Honorowego Członkostwa. Uprawnienia przewodnickie uzyskała już w 1975 roku, a od 1981 roku była (jakby etatowym) wiceprezesem Zarządu.

Zasługą koleżanki Helenki było zaistnienie naszego Koła „SENIOR”, gdzie to właśnie dzięki niej uaktywniło się turystycznie wielu z nas. Głównym kierunkiem preferowanym przez Helenę Cieślak była turystyka piesza i autokarowa i właśnie tu, my studenci trzeciego wieku, oprócz uczestnictwa w rajdach i wycieczkach uzyskaliśmy wiele PTTK-skich odznak turystyki kwalifikowanej. Ot, choćby ostatnio, w związku z 103 rocznicą istnienia naszego włocławskiego oddziału, przyznano nam wiele odznak i dyplomów. W tym miejscu składamy deklarację, my członkowie Koła PTTK „SENIOR”, że będziemy kontynuować rozpoczęte przez Helenkę dzieło poznawania regionu kujawsko-dobrzyńskiego i całej Polski.

Z tego, co jest nam wiadomo, Helena angażowała się nie tylko „u nas”. Również mobilizowała młodzież szkolną do poznawania Polski. Dowodem na to jest uczestnictwo Heleny Cieślak (jako organizatora i członka jury) i młodzieży m.in. w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Ponadto Helena Cieślak działała aktywnie w Polskim Towarzystwie Geograficznym jako członek Zarządu, w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych jako wiceprezes Zarządu O/Kujawskiego. Odznaczona: Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Jak wynika z powyższego, będzie nam, nie tylko „studentom starszakom”, brakowało tak zaangażowanej społecznie Kobiety - Włocławianki.

Żegnaj kochana Helenko.
Zarząd Koła PTTK „SENIOR”

 
103-cia rocznica powstania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku Drukuj
Po wykładach - Koło Turystyczne

W dniu 28 marca 2011 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 103-ciej rocznicy powstania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.

Spotkanie rozpoczęło się na Cmentarzu Komunalnym odsłonięciem pamiątkowej tablicy na grobie pierwszego Prezesa Oddziału Pana Antoniego Byszewskiego. Tablicę ufundowało Koło PTTK „SENIOR” przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które w 2009 roku przyjęło jego imię, obierając go za swego patrona. W uroczystości udział wzięła córka Antoniego Byszewskiego - Pani Anna Byszewska-Wzorek, ze swoją córką Joanną Otreszko-Arską. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Łukasz Płóciennik. W imieniu władz miasta na grobie złożyła kwiaty Pani Bożena El-Maaytah - Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki. Córka Antoniego Byszewskiego wszystkim serdecznie podziękowała.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gimnazjum Nr 2 we Włocławku. Spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem z grupą wokalną z gimnazjum hymnu PTTK. Wszystkich przybyłych gości powitał Pan Henryk Wasielewski. Następnie Vice Prezes Zarządu Oddziału Pani Helena Cieślak wręczyła Pani Byszewskiej-Wzorek legitymację członkowską PTTK we Włocławku. Zespół wokalny gimnazjum zaprezentował swój program artystyczny. Pan Henryk Miłoszewski - przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK - wręczył przygotowane na tę okoliczność odznaczenia i dyplomy dla członków i działaczy Oddziału.

W naszym Kole „SENIOR” Honorowym Dyplomem Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odznaczono następujące osoby:

  • Kingę Gronet,
  • Czesławę Czerwińską,
  • Helenę Adamowską,
  • Teresę Fortunę,
  • Eugenię Sutorowską.

Dyplom Zarządu Oddziału PTTK we Włocławku otrzymał Kolega Czesław Kuliński.

Po części oficjalnej z programem artystycznym wystąpił zaproszony na tą uroczystość chór Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku - Art Novum, wciągając zebranych do wspólnego śpiewania. Zarząd Oddziału PTTK wręczył na ręce Pana Antoniego Kalinowskiego - prowadzącego ten chór - okolicznościowy dyplom. Wielką zasługą dla tak miłej uroczystości była pomoc Pana Dyrektora Gimnazjum Nr 2 Marka Wódeckiego, jego kadry nauczycielskiej, jak i młodzieży.

Sekretarz Koła „SENIOR”
Eugenia Sutorowska

Fotorelacja z pierwszej części spotkania dostępna w galerii zdjęć.

 
Spotkanie miłośników genealogii i tradycji rodzinnej Drukuj
Po wykładach - Koło Genealogicze

22 marca 2011 roku w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku członkowie Koła Sympatyków Genealogii, działającego przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, podzielili się z mieszkańcami Włocławka swoimi doświadczeniami w budowaniu drzewa genealogicznego. Przedstawili oni uczestnikom spotkania drzewa genealogiczne, efekty swoich poszukiwań w archiwach państwowych i kościelnych. Zaprezentowali programy komputerowe, pomagające w zapisaniu zebranych materiałów. Mówili także o trudnościach, z jakimi można się spotkać w czasie zbierania informacji o naszych przodkach.

Z przedstawionych informacji można było wyciągnąć wniosek, że genealogia to praca detektywa, której należy poświecić wiele czasu, cierpliwości i oczywiście serca. Genealogia to nałóg, który bardzo wciąga, a my chcemy wiedzieć coraz więcej i więcej o naszych korzeniach.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Fotorelacja dostępna jest w galerii zdjęć.

 
Relacja z XXXV Rajdu Pieszego „Topienie Marzanny” Drukuj
Po wykładach - Koło Turystyczne
Autor: Kinga Gronet   

Członkowie Koła „SENIOR” w dniu 19 marca 2011 roku wzięli udział w rajdzie „Topienie Marzanny”, zorganizowanym przez Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Przewodnikiem na trasie był komandor rajdu, przodownik TP Marek Zygadło i przodownik TP Joanna Zygadło. Trasa rajdu wiodła przez: Borek, Wilczeniec Fabiański, Osiek Bogucki, Rumunki Boguckie, Cypel, Szpetal Dolny. Uczestnicy rajdu brali udział w konkursie na najbardziej naturalną i najładniej wykonaną Marzannę. Dodatkową atrakcją w trakcie rajdu było zaznaczanie przez każdą grupę trasy rajdu na specjalnie przygotowanych mapach. Na zakończenie rajdu były nagrody, odznaczenia i dyplomy, które wręczał przybyły na tę okoliczność Prezes PTTK we Włocławku Wojciech Krajewski.

Fotorelacja z rajdu dostępna w galerii zdjęć.

 
VIII Urodziny Genpolu już za nami... Drukuj
Po wykładach - Koło Genealogicze
Autor: Bożena Ciupalska   

5 marca 2011 roku, Bożena Ciupalska, Ania Gabor, Irena Kaczmarek i Ewa Szczodruch udały się do Warszawy, jak co roku, na urodziny Genpolu. Uroczystość odbyła się jak zwykle w jednej z sal Galerii Porczyńskich (Muzeum kolekcji Jana Pawła II) w Warszawie. Zjechali na nią genealodzy z całej Polski. W przyjaznej, ciepłej atmosferze szybko płynęły godziny.

Gospodarz imprezy, Tomek Nitsch, zapowiedział zmiany na Genpolu, między innymi otwarcie genealogicznego bloga, gdzie pisać będzie Małgosia Nowaczyk, autorka znanych nam książek „Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego” i „Rodzinne drzewo zdrowia. Genetyka dla każdego”. Nasza Ania Gabor z humorem i swadą opowiadała o swoich „potyczkach z genetyką”. Staś Pieniążek przywiózł swoją książkę - tomik wierszy o genealogii i nie tylko pt. „Refleksje absolwenta szkoły podstawowej wierszem pisane”. Monika Smykowska zapraszała na swoje 50 urodziny do Warszawy (kliknij tutaj, aby zobaczyć zaproszenie). Zaznaczyła, by pieniądze przeznaczone na kwiaty i prezenty wpłacać na remont i odbudowę kościoła w Podhajcach na Tarnopolszczyźnie - piękny gest. Marta Czerwieniec apelowała o wsparcie kolejowej inicjatywy - walki o rewitalizację Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej, fragmentu Kujawskich Kolei Wąskotorowych, z ponad 100-letnią historią. W części nieoficjalnej były długie rozmowy przy kawie, herbacie, nalewce Bernarda, bajerowskiej szarlotce i... toruńskich piernikach.

Genealogiem Roku 2010 został wybrany jednogłośnie Leszek Ćwikliński, niestety nieobecny. Darek Kiliszek serdecznie dziękował genealogom za wsparcie duchowe i materialne, jakie otrzymał od przyjaciół i nawet nieznanych mu osób związanych z genealogią, po pożarze jego domu w listopadzie 2010 roku. Dom będzie odbudowywany w tym samym miejscu. Rodzina genealogów nie zawiodła.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6
 
«pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia»

Strona 57 z 67