Notatka ze spotkania z przedstawicielkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddz. we Włocławku Drukuj

Dnia  18.01.2024r  spotkaliśmy  się  ponownie  z panią  Urszulą  Wilczyńską,  pracownikiem włocławskiego  oddziału  ZUSu. Tym razem  towarzyszyła  jej  pani  Ewa  Zielińska, specjalistka  tematu  Platforma  Usług  Elektronicznych.

Panie  chętnie  odpowiadały  na  pytania  słuchaczy, m.in.  wyjaśniły, jakie  składniki  bierze się  pod  uwagę  obliczając  wysokość  emerytury, kiedy  można  ponownie  przeliczyć  emeryturę  i  jakie  znaczenie  ma  długość  trwania  życia. Dowiedzieliśmy się, że emeryt  może  zarobić, ile  chce.

Pani  Ewa  Zielińska  wyjaśniła, co to  jest Platforma  usług  Elektronicznych  i  jakie  jest  jej  zadanie. Przekazała , że  z  Platformy  można  pobrać  PiT-11. Panie  chętnie  pomogą  każdemu  zgłaszającemu  się  w założeniu  Platformy.  Poinformowały  nas  także, że od 15. 01. 2024r weszło  w  życie świadczenie   wspierające  dla  osób  niezdolnych  do  samodzielnej  egzystencji. Wniosek  o  świadczenie  należy  pobrać  od  Wojewódzkiego  Zespołu  ds. Orzekania. Ten  Zespół wydaje  decyzję  o  przyznaniu, bądź  nie  takiego  świadczenia. Wniosek  składa  się  tylko  przez  Platformę.

Pięknie  podziękowaliśmy  paniom  za  przystępny  sposób  wyjaśnienia  zagadnień.

 

Tekst: Anna  Lewandowska- Pudlińska

Zdjęcia: Jan  Wenski