„Rodzina a zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży” Drukuj

Dnia  1.02.2024r  po  raz  kolejny  spotkaliśmy się  z  panią  dr  Anną  Grabowską- Dąbek, pedagogiem  z  Zespołu  Szkół  Samochodowych  we  Włocławku. Przekazała  nam  wiele  informacji na  temat  funkcjonowania  rodziny. Podstawową  grupą, gdzie  dziecko  uczy  się  ważnych  ról  społecznych  jest  właśnie  rodzina. Najważniejszą  z  funkcji  rodziny  jest   zapewnienie  dziecku  miłości  i  akceptacji. Rodziny  rozbite  to  potencjalne  niebezpieczeństwo  zakłócenia procesu  rozwojowego  dziecka.

Bardzo  ważne  jest  przestrzeganie jednorodnego  systemu  wartości. Można  wyróżnić  kilka  typów  postaw  rodzicielskich.1. autorytatywna – postawa  dobra, efektywna, rodzice  uznają  indywidualny  charakter  dziecka, które  rozwija  się  w  kierunku  postaw  społecznie  akceptowanych. Ogromną  rolę odgrywa atmosfera  życia  rodzinnego. 2. autorytarna – oparta  na  strachu, niedoceniania, rozliczania z  obowiązków. 3. pobłażliwo – przyzwalająca, brak  obowiązków, brak  rozliczania  dziecka i kontroli, dziecku  wszystko  wolno, brak  wytyczonych  granic.     4. lekceważąca – odrzucenie  dziecka, ono  jest  nieważne, jego  potrzeby  i  uczucia  nie  są  istotne.  W  rodzinie  ważna  jest  zasada  ograniczonego  zaufania.

Dzieci  nas  obserwują, co  mówimy, jak  się  zachowujemy.  Zatem  zachowania  dewiacyjne młodzieży i  dzieci  mają  swoje  źródło w: 1. niewłaściwej atmosferze życia  rodzinnego np. alkoholizm, rozbicie  rodziny 2. braku  opieki  i  kontroli  ze  strony  rodziców 3. niewłaściwych  metodach  wychowawczych  i  braku  konsekwencji  w  wychowaniu 4. uczeniu  wzorów  zachowań  przestępczych.

Na  zakończenie  wykładu  wysłuchaliśmy zasad  wychowania dzieci  według  Janusza  Korczaka. Bardzo  dziękujemy  za  interesujący  wykład  i  rozmowę  ze  słuchaczami. Trzymamy  panią  Annę  Grabowską – Dąbek  za  słowo  obietnicy  ponownego  spotkania.

 

Tekst: Anna Lewandowska-Pudlińska

Zdjęcia; Jan  Wenski