Historia Uniwersytetu
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Drukuj

 

W dniu 15 października 2015 roku w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku odbyła się uroczysta Inauguracja Jubileuszowego X Roku Akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas spotkania zaproszeni goście na ręce pani Dyrektor Kingi Twardzik składali listy gratulacyjne. Po złożeniu uroczystego ślubowania przedstawiciele studentów rozpoczynający zajęcia odebrali z rąk Prezydenta Miasta Włocławek pana Marka Wojtkowskiego i pani dyrektor Kingi Twardzik indeksy.

Pierwszy w tym roku akademickim wykład wygłosiła Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw  społecznych  pani dr Barbara Moraczewska.


Miłym akcentem rozpoczynającym obchody jubileuszowe był tort ufundowany przez pana Jacka Kuźniewicza, Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  Prezesa  Zarządu  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku. W części artystycznej wystąpiła grupa wokalna WUTW pod batutą pana Mariana Szczepańskiego oraz grupa słowno – muzyczna „Venusto”, której opiekunem muzycznym jest pan Łukasz Stępniak.

 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.

 

 


 
Drukuj

Osoby starsze stanowią ponad 13% polskiego społeczeństwa Szacuje się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne i gospodarcze sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na zmianach jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych.

W efekcie tego pozostały niezaspokojone takie potrzeby jak: potrzeba samokształcenia, potrzeba poznawania środowiska, potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy, potrzeba wypełnienia wolnego czasu, potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich, potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej.

W odpowiedzi na wnioski osób w "trzecim wieku" z inicjatywy Władz Miasta, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy we Włocławku oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego dnia 20 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miasta Włocławek została podpisana deklaracja wsparcia dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sygnatariusze zadeklarowali wolę realizacji inicjatywy powołania Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Deklarację podpisali przedstawiciele włocławskich uczelni:

  • Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku - prof. dr hab. Ryszard Łaszewski,
  • Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku - dr hab. Jolanta Nałęcz-Wojtczak,
  • Dyrektor administracyjny Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Wydział Zamiejscowy we Włocławku - mgr Stanisław Milczarek,
  • Prorektor Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości z siedzibą we Włocławku - dr inż. Jerzy Chojnacki,
  • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku - ks. Jacek Szymański (reprezentowany przez ks. Radosława Cyrułowskiego),
  • Dyrektor Studium Teologicznego we Włocławku - ks. Kazimierz Skoczylas (reprezentowany przez ks. dr Janusza Boruckiego).

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) działa w oparciu o regulamin i funkcjonuje jako nieodpłatna forma edukacji ustawicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na wykłady mogą uczęszczać osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, bez względu na stopień aktywności zawodowej, pragnące zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, a także aktywnie spędzać czas.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji. Dokument został opublikowany w formacie PDF. Do odczytu pliku może posłużyć program Adobe Reader