Rada Słuchaczy

Zarząd Rady Studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Przewodnicząca - Elżbieta Wesołowska

Zastępca przewodniczącego - Andrzej Ossowski

Sekretarz - Stanisław Golasiński

Członkowie Zarządu - Bogdan Bródka, Anna Nowakowska


 

Na zdjęciu Zarząd Rady Słuchaczy panie od lewej strony: Elżbieta Wesołowska, Teresa Fortuna, panowie od lewej strony: Stanisław Golasiński, Andrzej Ossowski, Bogdan Bródka.CO SŁYCHAĆ W ZARZĄDZIE...Luty 2016 Drukuj

 

Czas szybko płynie...W lutym Zarząd spotykał się trzy razy, aby omówić najpilniejsze sprawy i zaplanować swe działania na najbliższe tygodnie. Na początku miesiąca najprzyjemniejszym tematem była organizacja „Śledzika” - ostatniej w tym karnawale zabawy tanecznej. Z perspektywy czasu, opierając się na zasłyszanych opiniach, imprezę możemy uznać za bardzo udaną.

Ponadto zajmowaliśmy się planowaniem i układaniem programu obchodów jubileuszu 10 – lecia naszego Uniwersytetu. Nasze plany są jeszcze ciągle płynne i uzależnione od możliwości finansowych, a te są jeszcze bliżej nie określone.

Od połowy stycznia Zarząd dyskutował nad sposobem rozwiązania sprawy zawieszenia przez kol. Izabelę Drozd swej działalności, jako członka Zarządu. Biorąc pod uwagę szczególny czas – rok jubileuszowy i związany z tym ogrom pracy - zdecydowaliśmy, że należy podjąć działania uzupełniające skład Zarządu do pięciu osób. Dodatkowe zapisy w Regulaminie, przygotowanie zebrania Rady Słuchaczy i uzupełnienie składu Zarządu – to zadania na ostatnie dwa tygodnie lutego. Zebranie Rady wyznaczono na 29 lutego.

Na koniec przyjemniejszy akcent – zorganizowanie spotkania wielkanocnego, czyli tradycyjnego „Jajeczka”. Zebraliśmy kilka ofert,. Na spotkaniu z Dyrekcją zatwierdziliśmy propozycję Jadłodajni Miejskiej, jako najbardziej korzystnej.

Plany na marzec – dopracowywanie gali jubileuszowej, powrót do projektu grupy kabaretowej oraz zmiany w gablocie informacyjnej.

Najbliższe spotkanie Zarządu – 07 marca 2016

(tekst Elżbieta Wesołowska i Andrzej Ossowski)

 


 
Pierwsze spotkanie Rady Słuchaczy w nowej kadencji Drukuj

 

29 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Słuchaczy w nowej kadencji. Porządek zebrania przewidywał kilka punktów. Najważniejsze to omówienie nowelizacji Regulaminu WUTW, zmiany w Zarządzie Uniwersytetu oraz organizacja obchodów 10 – lecia WUTW. Gościem zebrania była pani dyr. Anna Żeglicz, która zreferowała zmiany w Regulaminie WUTW oraz przedstawiła ramy programu oficjalnych obchodów 10 - lecia Uniwersytetu. Szczegóły programu są jeszcze płynne, uzależnione od wysokości funduszy oraz propozycji słuchaczy.

Nowy, obowiązujący od 22 lutego, Regulamin WUTW dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było uzupełnienie składu Zarządu. W związku z zawieszeniem swej pracy w Zarządzie przez p. Izabelę Drozd, a w rezultacie ostatecznej rezygnacji, wystąpiła konieczność uzupełnienia składu Zarządu. Dzięki nowym zapisom w Regulaminie, wprowadzonym przez Dyrektora CKZiU i zatwierdzonym Uchwałą Rady Pedagogicznej, możliwe było wybranie w głosowaniu nowego członka Zarządu, którym został p. Bogdan Bródka. Niniejszym Zarząd pracuje już w pełnym, pięcioosobowym składzie. Zapraszamy do zakładki „Rada Słuchaczy” na stronie Uniwersytetu, gdzie umieszczane są bieżące informacje o Zarządzie.

Rada Słuchaczy upoważniła Zarząd do wystosowania pisma popierającego starania pani dyrektor Kingi Twardzik o ponowną kadencję Dyrektora CKZiU. Rada w imieniu słuchaczy WUTW życzy p. dyrektor powodzenia.

Zebranie kończyło kilka komunikatów, dotyczących spraw bieżących. O wszystkie szczegóły pytajcie swoich przedstawicieli.

Protokół ze spotkania znajduje się do wglądu w sekretariacie.

(tekst Elżbieta Wesołowska)

 


 
CO SŁYCHAĆ W ZARZĄDZIE... Drukuj

Drugie z kolei, a pierwsze w 2016 roku spotkanie Zarządu odbyło się 12 stycznia. Przewodnicząca poinformowała o zrealizowaniu zadań postawionych na poprzednim zebraniu. M.in. został skompletowany zespół obsługujący sekretariat oraz nastąpiło przejęcie przez nowy Zarząd dokumentów i kronik WUTW. W związku z uaktualnieniem składu Rady Studentów w najbliższym czasie słuchacze mogą spodziewać się odwiedzin członków Zarządu na zajęciach, którzy będą chcieli bezpośrednio poznać przedstawicieli grup
i zachęcić do aktywniejszego włączenia się w prace Samorządu. Jednym z zadań na najbliższy okres będzie organizacja tradycyjnego spotkania wielkanocnego - szczegóły już wkrótce. Dużym przedsięwzięciem jest zorganizowanie obchodów jubileuszowych Uniwersytetu - ten temat ciągle jest rozwijany i dopracowywany. W chwili obecnej jest na etapie projektu i budowania budżetu.
Zarząd w ostatnich dniach zajął się organizacją tradycyjnego "Śledzika" - ostatniej w tym karnawale zabawy tanecznej. Po rozpatrzeniu kilku ofert została wybrana propozycja Jadłodajni Miejskiej św. Antoniego. Bogate menu za przystępną cenę, Piękna sala oraz wygodny dojazd komunikacją miejską, zaważyły na decyzji Zarządu. Oprawę muzyczną zapewni nam pan Stefan Obielak, znany nam już z zabawy andrzejkowej.
Najbliższe spotkanie Zarządu - 01.02.2016 godz.13.00
(tekst: Elżbieta Wesołowska, Andrzej Ossowski)

 

 


 

 
Ustalenia organizacyjne Nowego Zarządu Drukuj

 

Nowy Zarząd naszego Uniwersytetu rozpoczął swoją pracę od ustaleń organizacyjnych. Na roboczym spotkaniu w dniu 10 grudnia ustaliliśmy, że stałe spotkania Zarządu odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca i służyć mają omawianiu spraw bieżących. W przypadku spraw pilnych Zarząd wyznaczy sobie dodatkowe spotkania. Poza tym zajęliśmy się sprawami formalnymi - zatwierdzeniem protokołów, wyborem sekretarza i podziałem obowiązków. W sprawach bieżących znalazła się m.in. sprawa przepływu informacji - strona internetowa, facebook, gabloty informacyjne i zmiany, jakie należy wprowadzić - a także kwestia większego zaangażowania starostów grup oraz zapewnienie obsługi sekretariatu. Podjęliśmy również pomysł stworzenia grupy kabaretowej, ale wymaga on dalszej dyskusji i opracowania szczegółów. W najbliższym czasie czeka nas wiele pracy, związanej z organizacją obchodów 10-lecia WUTW. To będzie jeden z podstawowych punktów następnego spotkania, które odbędzie się wyjątkowo w drugi wtorek stycznia

Grudzień to czas świątecznych spotkań. W naszej wigilii, zorganizowanej przez Dyrekcję CKZiU oraz Radę Słuchaczy wzięło udział blisko 80 osób. Podczas wspólnego kolędowania rozpoczęliśmy zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Datki okazały się nader skromne, ale jest jeszcze szansa na podwyższenie kwoty w dniu Wielkiego Finału.

Obowiązki członków Zarządu bywają również przyjemne. Do takich niewątpliwie można zaliczyć reprezentowanie naszego Uniwersytetu na spotkaniach opłatkowych u przyjaciół. Zarząd gościł na pastorałce w Kujawsko-Dobrzyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i na kolacji wigilijnej u  żołnierzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

(tekst: Elżbieta Wesołowska, Andrzej Ossowski)