Rada Słuchaczy

Zarząd Rady Studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Przewodniczący - Anna Lewandowska - Pudlińska


Zastępca przewodniczącego - Andrzej Ossowski


Sekretarz - Urszula Lewandowska


Członkowie zarządu - Grażyna Leśniewska, Jan Wenski