Rada Słuchaczy

Zarząd Rady Studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Przewodniczący - Anna Lewandowska - Pudlińska


Zastępca przewodniczącego - Andrzej Ossowski


Sekretarz - Urszula Lewandowska


Członkowie zarządu - Grażyna Leśniewska, Jan Wenski

 
Notatka z zebrania Rady Studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia 14.09.2023r Drukuj

Dnia  14.09,2023r  zebraliśmy  się, aby  omówić  plan  pracy  Uniwersytetu  w  nowym  roku  akademickim  2023/2024.  Przewodnicząca  Zarządu  powitała  obecną  na  zebraniu  panią  Dyrektor  Annę  Żeglicz, wszystkich  przybyłych  studentów  oraz  powołała  protokolanta. Następnie  przedstawiła  propozycje  zajęć. Będziemy   uczyć  się  języków  obcych, chodzić  do  kina i do  teatru, brać  udział w zajęciach  florystycznych, robótek  ręcznych  oraz  makramy. W  dalszym  ciągu na  zajęciach  Aktywny  Senior  będziemy  poprawiać  stan  naszego  zdrowia.

Temu  celowi  będą  służyć  również  zajęcia  na  basenie. Wszystkie  zespoły  wokalne  oraz  kabaret  dalej  będą  działać, Chętni  do  tańca  znajdą  miejsce w grupie  tanecznej prowadzonej  przez  panią  Irinę  Griszczuk. Przewodnicząca  podała  termin  Senioraliów  we  Włocławku. Nasze  święto  będzie  trwało 2 dni  17 i 18.10 2023r. W  trakcie  zebrania  został  powołany  Zespół  Grantowy, który  zajmie  się  szukaniem  grantów dla  Uniwersytetu. Zespół  będzie    ściśle  współpracował  z  panią  Dyrektor  Anną  Żeglicz.

Pani  Dyrektor  poinformowała o  konieczności  uporządkowania  naszej  strony  internetowej oraz   podała  datę  uroczystości  rozpoczęcia  roku  akademickiego  2023/2024. Bardzo  cieszymy  się, że  zgłosiły  się  nowe  chętne  koleżanki  do  pracy  w  sekretariacie. Studenci  zgłosili potrzebę  zorganizowania  kursu  obsługi  smartfonu.  Na tym  zebranie  zakończyliśmy.  Protokołowała  Urszula  Lewandowska.

 

Tekst:  Anna  Lewandowska- Pudlińska

Zdjęcia:  Jan  Wenski