Rekrutacja

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego osób w wieku emerytalnym, funkcjonującą w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Nasi studenci uczestniczą w:

 • kursach komputerowych,
 • lektoratach,
 • wykładach,
 • zajęciach z terapii ruchowej,
 • zajęciach sekcji brydżowej,
 • zajęciach sekcji szachowej,
 • kole turystycznym, itp.

Promujemy aktywizację intelektualną, psychiczną, społeczną i fizyczną osób starszych. Ułatwiamy kontakty z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi.

Opłaty - wpisowa i semestralna - pobierane są zgodnie z Regulaminem, zatwierdzonym w 2006 roku przez Radę Pedagogiczną CKU nr 1 we Włocławku oraz Radę Studentów WUTW. Pozyskane środki są wykorzystywane m.in. na:

 • zakup indeksów i materiałów biurowych (papier do kserokopiarki, tonery, papier broszurowy i fotograficzny, koperty, długopisy, klej, kroniki itp.) dla potrzeb studentów WUTW,
 • pokrycie kosztów przejazdów studentów na uroczystości i pikniki WUTW,
 • opłaty dla prowadzących: stronę internetową WUTW, grupę wokalną i kabaretową,
 • opłaty dla prowadzących wykłady dla studentów,
 • zakup dekoracji i kwiatów, wręczanych podczas wszystkich uroczystości WUTW,
 • reklamę i promocję Uniwersytetu,
 • dofinansowanie do spotkań okolicznościowych,
 • zakup środków czystości.

Działalność WUTW finansowana jest z:

 • nagród, wyróżnień otrzymanych w projektach, konkursach, festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach,
 • darowizn,
 • opłat wpisowych i semestralnych których wysokość ustala Dyrektor CKZiU we Włocławku do 20 sierpnia br.,
 • opłat za zajęcia fakultatywne,
 • dobrowolnych wpłat Studentów.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku nie otrzymuje dodatkowych środków na działalność WUTW z organu prowadzącego, ani z projektów unijnych.