Relacja z uroczystości inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Drukuj

Dnia  29.09  2022r  w Centrum  Kultury  Browar B  odbyła  się   miła  uroczystość  inauguracji roku  akademickiego 2022/2023 Włocławskiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku, najstarszego  włocławskiego  uniwersytetu senioralnego. Po  odśpiewaniu  hymnu  państwowego  głos  zabrała pani  Kinga  Twardzik – Pawłowska, Dyrektor  Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. W swoim  przemówieniu odniosła się  do osiągnięć Uniwersytetu oraz  podkreśliła rolę odpowiednich cech charakteru studentów , ich woli, determinacji oraz  chęci  działania. Następnie  powitała  zaproszonych  gości.

W  imieniu Prezydenta  Miasta  Włocławek  głos  zabrali  Wiceprezydenci: pani  Domicela  Kopaczewska, pani  Monika  Jabłońska oraz pan Krzysztof  Kukucki. Głos  zabrali  także pan Sławomir  Kopyść – członek  Zarządu  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, pani  Wanda  Muszalik – przewodnicząca Komisji  Edukacji  Rady  Miasta  Włocławek, pani  Ewa  Szczepańska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej  Rady  Miasta  Włocławek, pani  Mariola  Gawłowska – radna  Rady  Miasta Włocławek, pani Irena Vujkowić w imieniu pani poseł dr Joanny Borowiak, oraz pan dr Henryk  Stępień – Rektor  Kujawskiej  Szkoły  Wyższej. Następnie  przewodnicząca  Rady  Studentów WUTW pani  Anna  Lewandowska-Pudlińska  skierowała do nowych studentów wiele ciepłych słów, zachęcając do aktywnego  uczestnictwa w wykładach i kołach  zainteresowań.

Grupa  wokalna  Metrum wykonała hymn  Uniwersytetu, a nowi studenci   odebrali  indeksy i złożyli  ślubowanie. Następnie  zabrzmiała  pieśń  Gaudeamus  Igitur w wykonaniu grupy  wokalnej  Metrum i zespołu  Sempre. Pani dr Agnieszka Galczak – Froch, wiceprezes Włocławskiego  Towarzystwa   wygłosiła  wykład  pt. „Tożsamość  współczesnych Polaków”. W części artystycznej wystąpił zespół Sempre  oraz  grupa  wokalna  Metrum.

Na  zakończenie głos  zabrała Pani Dyrektor Kinga  Twardzik – Pawłowska życząc  wszystkim  studentom  sukcesów, energii w działaniu  oraz  ciekawych  projektów i inicjatyw. Całość uroczystości wspaniale poprowadzili pani Anna Żeglicz wicedyrektor CKZiU i pan Miłosz Kłobukowski doradca metodyczny ODN  i nauczyciel LMK. Na tym  uroczystość  zakończono.

Tekst: Anna Lewandowska-Pudlińska

Zdjęcia: Jan  Wenski