Zebranie Rady Studentów Drukuj

Dnia 14.09.2022r  odbyło się  zebranie Rady Studentów  poświęcone  organizacji  nowego roku  akademickiego. W zebraniu wzięły udział pani Dyrektor CKZiU Kinga  Twardzik – Pawłowska, pani wicedyrektor  CKZiU Anna Żeglicz oraz przedstawiciele  Zarządu  WUTW. Omówiono sprawę uroczystego rozpoczęcia  roku  akademickiego, a także zmiany wysokości opłat wpisowych i semestralnych.

W naszych planach jest podtrzymanie dotychczasowych  zajęć i kół  zainteresowań, współpraca z  policealnym  Studium  Zawodowym. Wszystkie zespoły muzyczne i literackie będą  kontynuować swoją działalność. W dalszym ciągu  będziemy chodzić do kina czy teatru oraz jeździć na wycieczki.

Planujemy także utworzyć nowe  koła  zainteresowań np. informatyczne, obsługi smartfona, koło cyklistów oraz  zajęcia  taneczne. Bardziej   szczegółowe  informacje o naszych  zamierzeniach  można uzyskać w  Zarządzie  Rady  Studentów. Jesteśmy  również  otwarci  na wszelkie inne propozycje, bo jak wiadomo, co dwie głowy to nie jedna.

Tekst:  Anna Lewandowska –Pudlińska

Zdjęcia: Jan Wenski