Notatka z prelekcji Drukuj

Dnia  27  października  nasz  kolega  Jan  Wenski  wygłosił  prelekcję pt: Zmiany  na  mapie  politycznej  świata  w  latach  1970 – 2020. Ciekawa  prelekcja  zilustrowana  została  slajdami, które  przedstawiały  położenie  kolonii  należących  do  Królestwa  Brytyjskiego, mapę  Europy   po  rozpadzie  Jugosławii i  Czechosłowacji  oraz  zmiany  wewnątrz  Niemiec  po upadku  muru  berlińskiego.

Kolega  Jan  niezmiernie  ciekawie  opowiadał  o  rozpadzie  Związku  Radzieckiego  i  historii powstania    nowych  państw  na  jego  gruzach.

Natomiast na  kontynencie  afrykańskim  mogliśmy zaobserwować  dużą  liczbę  nowych  niewielkich  państw, które  nie  są  uznawane  przez  resztę  świata.  Dowiedzieliśmy  się  także, które  kraje  na  świecie  mają  dwie  stolice  i  jakie  są  konsekwencje  tego  stanu  rzeczy.

Prelekcja  bardzo  się  wszystkim  podobała. Mamy  nadzieję, że nasz  kolega  nie  raz  jeszcze  wygłosi  równie  interesujący  wykład.

Dziękujemy  bardzo  i  czekamy  z  niecierpliwością  na  następne  spotkanie.

 

Tekst i  zdjęcia:  Urszula  Lewandowska