Koło Turystyczne
V Rajd Papieski Drukuj

Dnia 7 czerwca 2011 roku Koło Turystyczne „SENIOR” przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z Zespołem Szkół Integracyjnych w Kruszynie przygotowało V Rajd Papieski.

Jak co roku gościny udzielił nam Dyrektor Lotniska w Kruszynie. Przewodnicząca Koła - Teresa Fortuna - przywitała przybyłych gości. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Stanisław Dybał, Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 we Włocławku - Anna Żeglicz oraz Dyrektor Szkoły z Kruszyna i Michelina wraz z liczną grupą młodzieży.

Przy akompaniamencie Antoniego Kalinowskiego i chóru „Art Novum” wszyscy odśpiewali „Barkę” i minutą ciszy uczcili pamięć Heleny Cieślak - opiekunki Koła PTTK.
Przedstawiciele seniorów i uczniowie szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze przy głazie poświęconym pamięci wizyty Jana Pawła II we Włocławku i odprawionej 20 lat temu - tj. w 1991 roku - przez niego mszy świętej na lotnisku w Kruszynie.
Młodzież z Zespołu Szkół w Kruszynie pod kierunkiem pani Eweliny Konopka, Eweliny Gulińskiej i innych nauczycieli przygotowała bardzo piękny program okolicznościowy. Wzruszająca była najmłodsza grupa, ubrana na galowo, w błękitnych chustach i z biało-żółtymi kwiatami w ręku. Powagi dodawał poczet sztandarowy szkoły w Kruszynie i grupa harcerzy.
Chór „Art Novum” wystąpił z programem, nawiązującym do treści rajdu. Okolicznościowe Dyplomy z podziękowaniami za przygotowanie części artystycznej wręczył Dyrektor CKU - Stanisław Dybał i Dyrektor WUTW - Anna Żeglicz.

Zarząd Koła „SENIOR” serdecznie dziękuje za udział w Jubileuszowym Rajdzie i wszystkim za pomoc w jego przygotowaniu.

 

Sekretarz Koła
Eugenia Sutorowska

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 
Wycieczka do Krakowa i okolic w dniach 10-13 maja 2011 roku Drukuj

W dniach 10-13 maja 2011 roku Koło Turystyczne PTTK „SENIOR” zorganizowało dla słuchaczy naszego Uniwersytetu wycieczkę do Krakowa i okolic.

Zapraszamy do lektury relacji z wycieczki oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

 
Relacja z V Rajdu Niezapominajki Drukuj
Autor: Teresa Fortuna   

Członkowie Koła „SENIOR” sezon turystyczny rozpoczęli 16 maja 2011 roku „V Rajdem Niezapominajki”. Czternastu piechurów wędrowało duktami leśnymi od szpitala do Wieńca Zdroju.

W miejscu mordu Polaków w 1945 roku kolega Czesław Kuliński przypomniał historię. Modlitwą wspomnieliśmy założycielkę Koła - koleżankę Helenę Cieślak. W zadumie i ciszy zapłonęły znicze. Pokłoniliśmy się również przy obelisku - pamiątce tamtych czasów.
Wiosna w lesie jest przepiękna, śpiewy ptaków, szum drzew i zapachy... Pełni zachwytu doszliśmy do Wieńca Zdroju.

W Pijalni Wód gasiliśmy pragnienie i zmęczenie. Czas na rozstanie. Część piechotką w drogę powrotną, część autobusem. Było miło. Do zobaczenia na Rajdzie Papieskim.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rajdu.

 
Drukuj

Włocławek, 4 kwietnia 2010 roku

PAMIĘCI HELENY CIEŚLAK

Dnia 2 kwietnia 2011 roku, w wieku 75 lat, odeszła od nas - żyjących, Helena Cieślak.

Tak zaangażowanego drugiego człowieka w to, co robiła, trudno będzie znaleźć. Helena robiła bardzo wiele społecznie, co najmniej od kilkudziesięciu lat, jeśli nie od zawsze. Będąc z wykształcenia i praktyki nauczycielem geografii, była aktywna w wielu społecznych organizacjach. Główną z tych organizacji było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie zaangażowanie na rzecz naszego Towarzystwa uhonorowane zostało przyznaniem jej Honorowego Członkostwa. Uprawnienia przewodnickie uzyskała już w 1975 roku, a od 1981 roku była (jakby etatowym) wiceprezesem Zarządu.

Zasługą koleżanki Helenki było zaistnienie naszego Koła „SENIOR”, gdzie to właśnie dzięki niej uaktywniło się turystycznie wielu z nas. Głównym kierunkiem preferowanym przez Helenę Cieślak była turystyka piesza i autokarowa i właśnie tu, my studenci trzeciego wieku, oprócz uczestnictwa w rajdach i wycieczkach uzyskaliśmy wiele PTTK-skich odznak turystyki kwalifikowanej. Ot, choćby ostatnio, w związku z 103 rocznicą istnienia naszego włocławskiego oddziału, przyznano nam wiele odznak i dyplomów. W tym miejscu składamy deklarację, my członkowie Koła PTTK „SENIOR”, że będziemy kontynuować rozpoczęte przez Helenkę dzieło poznawania regionu kujawsko-dobrzyńskiego i całej Polski.

Z tego, co jest nam wiadomo, Helena angażowała się nie tylko „u nas”. Również mobilizowała młodzież szkolną do poznawania Polski. Dowodem na to jest uczestnictwo Heleny Cieślak (jako organizatora i członka jury) i młodzieży m.in. w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Ponadto Helena Cieślak działała aktywnie w Polskim Towarzystwie Geograficznym jako członek Zarządu, w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych jako wiceprezes Zarządu O/Kujawskiego. Odznaczona: Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Jak wynika z powyższego, będzie nam, nie tylko „studentom starszakom”, brakowało tak zaangażowanej społecznie Kobiety - Włocławianki.

Żegnaj kochana Helenko.
Zarząd Koła PTTK „SENIOR”

 
103-cia rocznica powstania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku Drukuj

W dniu 28 marca 2011 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 103-ciej rocznicy powstania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.

Spotkanie rozpoczęło się na Cmentarzu Komunalnym odsłonięciem pamiątkowej tablicy na grobie pierwszego Prezesa Oddziału Pana Antoniego Byszewskiego. Tablicę ufundowało Koło PTTK „SENIOR” przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które w 2009 roku przyjęło jego imię, obierając go za swego patrona. W uroczystości udział wzięła córka Antoniego Byszewskiego - Pani Anna Byszewska-Wzorek, ze swoją córką Joanną Otreszko-Arską. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Łukasz Płóciennik. W imieniu władz miasta na grobie złożyła kwiaty Pani Bożena El-Maaytah - Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki. Córka Antoniego Byszewskiego wszystkim serdecznie podziękowała.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gimnazjum Nr 2 we Włocławku. Spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem z grupą wokalną z gimnazjum hymnu PTTK. Wszystkich przybyłych gości powitał Pan Henryk Wasielewski. Następnie Vice Prezes Zarządu Oddziału Pani Helena Cieślak wręczyła Pani Byszewskiej-Wzorek legitymację członkowską PTTK we Włocławku. Zespół wokalny gimnazjum zaprezentował swój program artystyczny. Pan Henryk Miłoszewski - przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK - wręczył przygotowane na tę okoliczność odznaczenia i dyplomy dla członków i działaczy Oddziału.

W naszym Kole „SENIOR” Honorowym Dyplomem Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odznaczono następujące osoby:

  • Kingę Gronet,
  • Czesławę Czerwińską,
  • Helenę Adamowską,
  • Teresę Fortunę,
  • Eugenię Sutorowską.

Dyplom Zarządu Oddziału PTTK we Włocławku otrzymał Kolega Czesław Kuliński.

Po części oficjalnej z programem artystycznym wystąpił zaproszony na tą uroczystość chór Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku - Art Novum, wciągając zebranych do wspólnego śpiewania. Zarząd Oddziału PTTK wręczył na ręce Pana Antoniego Kalinowskiego - prowadzącego ten chór - okolicznościowy dyplom. Wielką zasługą dla tak miłej uroczystości była pomoc Pana Dyrektora Gimnazjum Nr 2 Marka Wódeckiego, jego kadry nauczycielskiej, jak i młodzieży.

Sekretarz Koła „SENIOR”
Eugenia Sutorowska

Fotorelacja z pierwszej części spotkania dostępna w galerii zdjęć.

 
Relacja z XXXV Rajdu Pieszego „Topienie Marzanny” Drukuj
Autor: Kinga Gronet   

Członkowie Koła „SENIOR” w dniu 19 marca 2011 roku wzięli udział w rajdzie „Topienie Marzanny”, zorganizowanym przez Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Przewodnikiem na trasie był komandor rajdu, przodownik TP Marek Zygadło i przodownik TP Joanna Zygadło. Trasa rajdu wiodła przez: Borek, Wilczeniec Fabiański, Osiek Bogucki, Rumunki Boguckie, Cypel, Szpetal Dolny. Uczestnicy rajdu brali udział w konkursie na najbardziej naturalną i najładniej wykonaną Marzannę. Dodatkową atrakcją w trakcie rajdu było zaznaczanie przez każdą grupę trasy rajdu na specjalnie przygotowanych mapach. Na zakończenie rajdu były nagrody, odznaczenia i dyplomy, które wręczał przybyły na tę okoliczność Prezes PTTK we Włocławku Wojciech Krajewski.

Fotorelacja z rajdu dostępna w galerii zdjęć.

 
Notatka z Rajdu na Raty - I Rata - Zima 2011 - „Ruszajcie z nami całymi rodzinami” Drukuj

Koło PTTK „SENIOR” przy Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku  wzięło udział w Rajdzie na Raty - I Rata - Zima 2011 - „Ruszajcie z nami całymi rodzinami”, który odbył się 26 lutego 2011 roku.

Trasa: Jezioro Wikaryjskie - Kanały - Widoń - Lesionki - Jedwabna - Jezioro Czarne - Włocławek.

Długość trasy: około 8 km.

W rajdzie udział wzięło 10 osób: Kinga Gronet, Helena Adamowska, Danuta Bielecka, Ryszard Bielecki, Maria Wichrowska, Krystyna Adamczyk, Wojciech Wojciechowski, Eugenia Sutorowska, Irena Nowakowska, Bogusław Wieszczak.

Organizatorem rajdu był Oddział Kujawski PTTK - Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Kujawskiego PTTK. Nad Jeziorem Czarne zakończono rajd. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowy dyplom, wszyscy uczestnicy otrzymali znaczek i potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne i odcisk pieczęci rajdowej.

Sekretarz Koła „Senior”
Eugenia Sutorowska

Fotorelacja z rajdu dostępna w galerii.

 
Rajd dla uczczenia 148. rocznicy Powstania Styczniowego Drukuj

22 stycznia 2011 roku Członkowie Koła „SENIOR” wzięli udział w rajdzie dla uczczenia 148. rocznicy Powstania Styczniowego, zorganizowanym przez Oddział Kujawski PTTK we Włocławku. Przewodnikami na trasie byli: Helena Cieślak i Kazimierz Andrzejewski. Zaczęliśmy od Muzeum Historii, gdzie prelekcję o wydarzeniach z tamtych lat wygłosił Marian Cieślak. Przewodnicy poprowadzili nas trasą upamiętniającą Powstanie: ul. Bechiego - Plac Powstania Styczniowego - Pomnik Stanisława Bechiego - Cmentarz Komunalny - grób Izabeli Zbiegniewskiej.

Rajd był dla wszystkich ciekawą lekcją historii. Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z rajdu.

 
«pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia»

Strona 20 z 22